Nurettin Topçu ve İsyan Ahlakı

Yazar : Yusuf Yüce
Yayın Tarihi : 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 48
Ölçü : 21 x 30 cm
Bahsi Geçen : Nurettin Topçu

Bu tez, Merhum Nurettin TOPÇU'nun (1909-1975) Fransa'da Sorbonne Üniversitesinde 1934 yılında Nurettin Ahmet imzası ile yapmış olduğu doktora tezi üzerine yapılan ye kısacası Topçu'yu tanıtma amacıyla yapılan bitirme tezidir. Tezin hazırlanışı sırasındaki gayretlerini esirgemeyen tez danışmanım Necati DEMİR Bey'e teşekkürü borç biliyorum. Son dönemde yetiştirdiğimiz düşünce adamlarından şüphesiz ki biriside Nurettin TOPÇU'dur. Ancak sağlığında olduğu gibi vefatından sonrada kendi öz çocukları tarafından sahip çıkılmamıştır. Toplumun entelektüel kesimi haricinde ismi dahi duyulmamıştır diyebilirim. Hal bu ki toplumsal irademizin durağanlaştığı şu zamanlarda onun aksiyon anlamına gelen İsyan Felsefesi'ne o kadar ihtiyacımız var ki. Tez konusu olarak Topçu'yu seçişimin iki sebebi var. Birincisi bu düşünce adamımıza karşı toplumumuzun kadir-kıymet bilmezliğinin şahsıma düşen kadarıyla izalesi. İkincisi onun isyan anlayışının fıtri yapıma uygunluğudur. Bu dar hacimli küçük çalışmamı okuyanlara kendi tezimi okudukları için değil Nurettin TOPÇU gibi bir düşünce adamım anlama gayretinden dolayı teşekkür ediyorum. Topçu'yu kendi öz çocuklarına bir nebze tanıtabildimse ne mutlu bana.
******