Niyazi Öktem

Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Niyazi Öktem 19 Temmuz 1944'de Elazığ'da doğdu. 1964'de Galatasaray Lisesi'nden, 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1972'de Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji asistanı oldu. 1977'de doktorasını tamamladı. 1981'de doçentliğe, 1988 yılında ise profesörlüğe yükseltildi. 1989 yılında Fransız Palmes Académiques tarafından Légion d'Honneur Şövalye unvanına layık görüldü. 1994-1997 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanlığını yürüttü. 1998 yılından bu yana Bilgi Üniversitesi'nde Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi okutuyor.

Bibliyografya

Özgürlük Sorunu ve Hukuk (1977), Fenomonoloji ve Hukuk (1981), Fenomenoloji ve Hukuk (1982), Hukuk Felsefesi Ders Notları (1983), Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi (1988), Sosyolojinin ve Felsefenin Verileriyle Devlet ve Hukuk Felsefesi Akımları (1993), Hallac-ı Mansur (1994), Din Laiklik Alevilik Yazıları (1995), Felsefe Sosyoloji, Hukuk ve Devlet (1999), Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü - Diyalog Yazıları (2001), Galatasaraylı Monsenyör (Kemal Suman, Turhan Ilgaz ile -2001), Sultani Söyleşileri Galatasaray|dan Anılar (Emre Öktem İle -2005)