Nihat Sami Banarlı

Yazar, edebiyat tarihçisi, eğitimci Nihat Sami Banarlı, 1907 yılında İstanbul'da doğdu. Somyarkın olan soyadını Banarlı olarak değiştirdi. Ayrıca Emin Bayraktaroğlu imzasını da kullandı. Babası Mutasarrıf İlyas Sami Bey ile annesi Hafize Nadire Hanım'dır. Vefa Sultanisi Orta Kısmı'nı (1924), İstiklal Lisesi'ni bitirdi (1927). Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi oldu. Ardından İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1930). Aynı yıl Edirne Lisesi'nde göreve başladı. Sonra Kabataş Lisesi ve 1943'te Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1946'da İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'na atandı, Özel Işık ve Şişli Terakki liselerinde ders verdi. 1947'de İstanbul Eğitim Enstitüsü yanı sıra 1950'de İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nda çalıştı. 1959-1962 arası İslami Türk edebiyatı dersleri verdi. 1957'de Yüksek Öğretmen Okulu müdürlüğüne getirildi. 1969'da kendi isteğiyle emekli oldu. Edebiyata ortaokul öğrenciliği yıllarında heceyle ve aruzla yazdığı şiirlerle ilgi duydu. Oyun ve öykü denemeleri yazdı. Kızıl Çağlayan ve Yuvanın Şarkısı adlı manzum piyesleri MEB'in açtığı yarışmayı kazandı, bakanlık yayınları arasında kitaplaştı (1933). Ayrıca Kızıl Çağlayan (Bu Vatan Bizimdir adıyla, yönetmen N. Saydam tarafından 1958'de film yapıldı. İlk yazıları Edirne Halkevi'nin çıkardığı Altıok dergisiyle görev yaptığı lise ve öğretmen okullarındaki dergilerde basıldı. İstanbul'da Orhun, Ötüken, Atsız'da yazdı. 1940 sonrası Sedat Simavi'nin Yedigün dergisinde edebiyat sayfasını yönetti. Hürriyet'te "Edebi Sohbetler" başlığında yazılar yayımladı (1948). Liseler için hazırladığı edebiyat ders kitaplarıyla tanındı. Meydan dergisinde edebiyat söyleşileri yazdı. Yahya Kemal Enstitüsü kurucularından olan Banarlı, şairin eserlerini on kitapta bir araya getirdi. MEB "1000 Temel Eser" ve "Çağdaş Türk Yazarları" komisyonlarında üye ve başkan olarak bulundu. Nihat Sami Banarlı 13 Ağustos 1974'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Edebi Bilgiler (1940), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (1948, yeni baskısı 1971-1979), Metinlerle Türk Edebiyatı (1951, 1954, üç cilt), Metinlerle Türk ve Batı Edebiyatı (Lise I-II-III, 1960), Yahya Kemal Yaşarken (1959), Yahya Kemal| in Hatıraları (1960), Büyük Nazireler-Mevlid ve Mevlid'de Milli Çizgiler (1962), Süleymaniye'de Bayram Sabahı (1964), Türkçe'nin Sırları (1971), Şiir ve Edebiyat Sohbetleri (1982), Yahya Kemal Bir Dağdan Bir Dağa (1984), Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri (1984), Kültür Köprüsü (1985), Kitaplar ve Portreler-Mehmet Akif'ten Günümüze (1985), Devlet ve Devlet Terbiyesi (1985), İstanbul'a Dair (1986), İman ve Yaşama Üslubu (1986), Işıklı Hayatlar Nihad Sami banarlı - Ekrem Hakkı Ayverdi - Samiha Ayverdi (Altan Deliorman, 2004)