Nesim Fintz

General de Gaule, 1968'de Türkiye'ye resmi ziyaretinde, Galatasaray Lisesi'ndeki en iyi talebelerin bazılarına Fransa'da okunmak için burs verdi. Bunların arasında, son sınıf talebesi olan 18 yaşındaki Nesim Fintz de vardı. Fintz 2 Kasım 1969'da önce Limoges'a geldi, sonra Paris'teki Saint-Louis Lise'sine gelerek Matematik bölümünden mezun oldu. Daha sonra üniversitede de matematik okudu. ESSEC'den mezun olduktan sonra önce Paris IX Dauphine'de sonra EDHEC'te öğretim görevlisi olarak çalıştı ve bu arada doktorasını tamamladı. 1983'te Cergy Pontoise'da "Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l'Information' (EISTI) okulunu kurdu. Bu okulda bugüne kadar 2000'den fazla mühendis eğitildi. EISTI, bilişim teknolojisindeki profesyoneller için bir anahtar okul durumundadır. EISTI'de 700 civarında talebe okumaktadır. Bunlar informatik teknolojisinin hem bilimsel hem de uygulamalı eğitimini görmektedirler. Nesim Fintz 1984 yılında Paris'te kurulan Amicale de Galatasaray'ın(AGS) kurucularındandır. 1993-1996 yılları ve 2004-2007 yılları arasında AGS'nin başkanlığını da yaptı.

Bibliyografya

Statistiques non Paramétriques, Théorie Financière, Finances Quantitative, Application des Systèmes Experts