Nermi Uygur

Prof. Dr. Nermi Uygur 15 Ocak 1925 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1936 yılında parasız yatılı girdiği Galatasaray Lisesi'nin Latince Bölümü'nü 1944'de bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Felsefe Bölümü'ne girdi. 1948'de buradan pekiyi derece ve birincilikle mezun oldu. 1950'de aynı üniversiteye asistan olarak girdi. 1952'de, kültür bilimlerine ilişkin bir yapıtla felsefe doktoru oldu. Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki öğrenim kurumlarında araştırmalar yaptı. 1960'lardan itibaren şöhreti dünyaya yayıldı. Usundaki felsefeyi çağırdığı, yanıttan çok sormalar kitabı 'Felsefenin Çağrısı'ndaki ilk yazıyı 1964'te İngiltere'deki Mind dergisi için İngilizce kaleme almıştı. Fransızca yazdığı çözümlemeler, İtalyan dergisi Aut Aut'ta yayımlandı. Almanca yazdığı 'Çağrıdaki Temellendirme' Zeitschrift für Philosophische Forschung'da yayımlandı. 1964 yılında profesör oldu ve İstanbul Üniversitesi'nde felsefe profesörü olarak çalıştı; Almanya'nın Wuppertal Üniversitesi'nde Mantık, Dil, Sanat, Kültür Felsefesi ağırlıklı dersler verdi. 2000 yılında, Türkiye'de felsefenin kurumlaşmasına ve Türkçenin felsefe dili olarak gelişmesine katkılarından ötürü Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülü'nü aldı. 1992'de emekli olduktan sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde düşünce-sanat ilişkileri üzerine yüksek lisans ve doktora seminerleri ile dersler verdi. Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca yayın etkinlikleriyle yurtiçi ve yurtdışında özgün bir düşünür ve denemeci olarak tanınan Nermi Uygur, kısa incelemeleri ile çevirileri dışında birçok telif esere de imza atmıştır. Nermi Uygur 21 Şubat 2005 tarihinde hayata veda etti.

Bibliyografya

Edmund Husserl|de Başkasının Ben|i Sorunu (1958), Dilthey Sosyoloji Düşmanı mıdır? (1959), Bir Felsfs Sorunu Nedir? (1960), Felsefede Temellendirme (1961), Dilin Gücü (1962), Felsefenin Çağrısı (1962), Bertrand Russell'in Felsefedeki Gelişmesi (1962), Deney (1962), Felsefenin Çağrısı (1962), Felsefe Dünyasından (1962), Dünya Görüşü (1963), Güneşle (1969), İnsan Açısından Edebiyat (1969), Türk Felsefesinin Boyutları (1974), Kuram-Eylem Bağlamı: Çözümleyici Bir Felsefe Denemesi (1975), Dil Yönünden Fizik Felsefesi (1979), Yaşama Felsefesi (1981), Kültür Kuramı (1984), Bunalımdan Yaşama Kültürü (1989), Çağdaş Ortamda Teknik (1989), İçi Dışıyla Batı|nın Kültür Dünyası (1992), Tadı Damağımda: Bir Okur-Yazarın Kitap Okuma Serüvenleri (1995), Başka-Sevgisi (1996), Salkımlar (1998), Dipten Gelen (1999), Denemeli Denemesiz (1999), İçimin Sesi (2001), Eşekler İkindiler Yetişimler / Üç Kitap (2004)