Neden Sosyalizm?

Yazar : Mehmet Ali Aybar
Yayın Tarihi : Kasım, 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 148
Ölçü : 13 x 19 cm
Yayınevi : BDS Yayınları

Azgelişmiş ülke kapitalizmi ile bir yere varamayız; ilerlemiş ülkeleri yakalayamayız. Nitekim 200 yıldır bir yere varamadık, çemberi kıramadık. İlerlemiş ülkelerle aramız daha da açıldı. Üstelik bu düzende emekçi halikımızın insanca yaşaması da olanaksız. Bir avuç insan, holdingleri ile bir avuç insan da holdinglerin koruyucusu olarak, bu dışa bağımlı sömürü düzenini sürdürüyorlar. Ve de sen emekçi arkadaş, her gün biraz daha ufalan ekmeğinle yaşamaya uğraşıyorsun, mütevekkil... Görmüyor musun haksızlıkları? Görmüyor musun sırtından gününü gün edenleri? Oysa 20 yıl önce bir umut belirmişti: senin gibi emekçi 12 kişi Türkiye İşçi Partisi'ni kurmuştu. Ve 1965 seçimlerinde bu parti Millet Meclisi'ne 15 milletvekili sokmuştu. 15 kişi nedir deme... Tüm öteki partileri hizaya getirmişti. Her konuşmada, ilk kez sen vardın meclis kürsüsünde. Senin dertlerin dile getiriliyordu... Tabii yasaları değiştiremiyordu bu 15 işçi temsilcisi. Ama haksızlıkları her vesileyle vurguluyordu. Besbelliydi ki, ileriki seçimde daha çok milletvekili çıkaracaklardı... Yasayı değiştirdiler. Parasız bir partinin Millet Meclisi'ne girmesini çok, çok zorlaştırdılar. Ve 1969'da Tip Meclise sadece iki milletvekili sokabildi. Partinin başını yemek için uğraşılıyordu. Nihayet Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 1975'te emekçi halkın haklarını savunan partiler gene kuruldu. Ve 12 Eylül darbesi bu partileri de kapattı. Millet Meclisi'ni ve öteki partileri kapattığı gibi... Ve ardından devrimci sendikalar (DİSK) hakkında davalar açıldı. Yöneticileri hapse atıldı. Yeni yasalar çıkartıldı. İşçi hakları, özgürlükleri, toplantı ve gösteri hak ve özgürlükleri, düşünce özgürlüğü iyice sınırlandırıldı. Bu yok edilen özgürlükler, aslında senin özgürlüklerindi, emekçi arkadaş. Senin haklarının savunulmasını hedef alan yasaklardı. Yani 12 Eylül darbesi aslında sana karşı yapılmıştı. Ama generallerin gösterdiği gerekçe anarşi idi. Anarşiye dur demek için Devlete el koymuşlardı. Öyle diyorlardı. Ama her yerde Sıkıyönetim vardı. Neden anarşik olayların üzerine gidilmemişti. Neden anarşi ile gereği gibi mücadele edilmemişti? Sanki 12 Eylül'e zemin ve gerekçe hazırlanıyordu.
******