Necmettin Sadık Sadak

1890 yılında Isparta'da doğan Sadak, 1910 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fransa'da Lyon Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. Basın hayatına, Fransa'da yayımlanan Progrés gazetesinde yazdığı yazılarla başladı. 1916'da İstanbul'a dönünce Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Dairesi'nde görev aldı, ardından Darülfünun'un İçtimaiyat (sosyoloji) bölümünde öğretim üyeliğine getirildi. 1918'de birkaç arkadaşıyla Akşam gazetesini kurdu ve başyazarlığını üstlendi. Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı yazılarla Milli Mücadele'yi destekledi. 1928-1929 yıllarında Galatasaray Spor Kulübüne Başkanlık yapan Sadak, 1928 yılında Sivas milletvekili olarak TBMM'ye girdi; 1932'de Cenevre Silahsızlanma, 1936'da Montreux konferanslarına Türkiye delegesi olarak katıldı. 1947'de üstlendiği Dışişleri Bakanlığı görevini 1950'ye kadar sürdürdü. Necmettin Sadak'ın kaleme aldığı Sosyoloji (1936) kitabı uzun yıllar ortaöğretimde ders kitabı olarak okutuldu. Gazeteci ve siyaset adamı Necmettin Sadık Sadak 21 Eylül 1953'de New York'ta tedavi gördüğü Memorial Hastanesi'nde öldü.

Bibliyografya

Sosyoloji (1936), Toplumbilim (1944), Toplumbilim Sosyoloji (1948)