Necati Güvenç

Prof. Dr. Necati Güvenç 1916 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini Fevziye (Işık) Lisesi'nde yaptı. Orta öğrenimini Fransız Konsolosluğundan aldığı burs ile Saint-Benoit Fransız Lisesi'nde yaptı, lise 1. sınıfı da aynı okulda okuduktan sonra Galatasaray Lisesi'ne geçerek fen şubesinden mezun oldu. 1936-1937 ders yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi ve 1943 yılı Haziranında mezun oldu. 1946 yılına kadar askerlik görevini yaparak 1946 yılı Nisan ayında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği asistanlığına tayin edildi. 1950 Ocak ayında ihtisas imtihanını vererek aynı klinikteki görevine uzman asistan olarak devam etti. 15 Kasım 1955'de üroloji dalında üniversite doçenti unvanını elde etti. 1956 yılında kliniğin eylemli doçentliğine getirildi. 1963 Nisanında da Çapa Üroloji Kürsü ve Kliniğinin yönetimine tayin edildi. İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›, 1963 yılında Cerrahpaşa Üroloji kürsüsünden ayrılan Prof. Dr. Necati Güvenç tarafından, Genel Cerrahi kürsüsünde kendisine tahsis edilen odada kuruldu. Prof. Necati Güvenç Türk Üroloji Cemiyeti, Türk Cerrahi Cemiyeti ve Société Internationale d'Urologie cemiyetlerine üyedir.

Bibliyografya

Hususilik Gösteren Böbrek Tüberkülozu Vakaları ve Son Tedavi Metodları (Saim Erkun ile -1948), Böbrek Tüberkülozunda Streptomycine Tedavisi (1950), Böbrek Travmalarında Rüptür Mekanizması (1953), Orchiopexi'de Tesbit Sütürlerinde Değişik Bir Metod (1964)