Nazım'ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları (1937-1942)

Yazar :
İsbn : 9789750840678
Yayın Tarihi : Ocak, 2018
Ölçü : 16 x 25 cm
Bahsi Geçen : Nazım Hikmet Ran

Teşekkürler...
2002 yılının Aralık ayında kaybettiğimiz Memet Fuat’ın ölümünden bu güne, “Memet Fuat Arşivi-Piraye Koleksiyonu”nda bulunan belge, mektup, fotoğraf ve defterleri sergileyerek ve basarak gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz.
Bu yolculuk, 2004-2011 yıllan arasında eleştiri/inceleme, deneme, yayıncılık ve şiir ödülleri verilen Memet Fuat’ı anma günlerinde hazırladığımız mini sergilerle başladı. Daha sonra “tıpkıbasım’larla devam etti.
Uzun yıllar yayıncılık alanında çalışmış Memet Fuat’ın içinde ukdeydi... Bir sergi hazırlığında, Nâzım Hikmet’in defterlerini incelerken sanki ağzından kaçırmış gibi mırıldanmıştı: “Bunu basmak, çılgın yayıncı ister.”
Bir niyet itirafı olarak değerlendirdik bunu; defterlerin tıpkıbasımını arzu etmiş, ama o günün koşullarında olanaklı bulmamıştı. Buna üzülmüştü üzülmesine, ama umutsuz da değildi. Bir “çılgın yayıncı”ya bakardı.
“Piraye Koleksiyonu”nun ilk tıpkıbasımı Nâzım Flikmet’in “Karıcığıma geç kalmış bayram hediyesi” diyerek 1940 yılı Kasım ayında, “Çankırıdan Pirayeye Mektublar” başlığıyla yolladığı defteri oldu. Kitap 2010 Haziran ayında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlan tarafından basıldı.
“Piraye Koleksiyonu”ndan ikinci tıpkıbasım, gene İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan, 2011 Mayıs ayında çıktı. Nâzım Hikmet’in Açlık Grevi adlı çalışmada, şairin açlık grevinde tuttuğu notlar, Piraye’ye yazdığı mektup, aydmlann, açlık grevine ara vermesi için şaire yolladıklan iki adet imzalı çağn metni ile Nuhun Gemisi (1 sayı), Hür Gençlik (2 sayı) ve Nâzım Hikmet (10 sayı) dergilerinin tıpkıbasımları vardı.
Tıpkıbasımların üçüncüsü, Nâzım Hikmet’in Piraye’ye yazdığı 26 mektubuydu. Mektuplann tıpkıbasımı, pullannın üstünde Ankara, Çankırı, Bursa ve arkasında “Görülmüştür” mühürlü zarflannm içinde ve “Piraye’ye Mektuplar”m yeniden basımıyla bir arada Şubat 2012’de bu kez Yapı Kredi Yaymları’nda yapıldı: Sana Gelince....

Nâzım’ın 6 cep defteri
“Piraye Koleksiyonumdan dördüncü tıpkıbasım, Nâzım Hikmet’in 1937-1942 yıllan arasında İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa hapishanelerinde kullandığı 6 cep defterinden yola çıkarak hazırlandı. Tasanmını yapan Mehmet Ulusel, buna “tıpkıbasım” denmemesi gerektiğini söylüyor, ki haklı. Bu 6 “mahpushane defteri” kimi yerde Eski Türkçe ya da okunaksız notlanyla tıpkıbasımı yapılsa değerinden bir şey kaybetmezdi elbet, ama okunması, anlaşılması epey zahmetli olurdu. O yüzden bu çalışma, “neyse o” olması gereken, eksiği de fazlası da olmaması gereken tıpkıbasım tanımıyla bire bir örtüşmüyor. Tıpkıbasımın yanı sıra “fazlası”nı da içeriyor -ve en ufak bir kalem izi olmayan boş sayfalan basılmadığından “eksiği” olduğu da söylenebilir.
Cebe sığacak kadar küçüktüler ve bir şairin defteriydiler; Nâzım Hikmet’in şairliğinin yanı sıra âşık ve mahkûm halini de gösteriyorlardı. Bundan dolayı bu çalışmanın adı Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notlan oldu...
******