Nazım'a Bir Güz Çelengi

Yazar : Ataol Behramoğlu
İsbn : 9754184275
Yayın Tarihi : Mayıs, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 110
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Adam Yayınları
Bahsi Geçen : Nazım Hikmet Ran

Nazım Hikmet üstüne konuşmak hem kolay, hem de güç bir iş. Ona duyduğumuz hayranlığı kalıplaşmış sözlerle belirtmek kolay. Yapıtının ve kişiliğinin, şiirimizde, edebiyatımızda dünya şiirinde ve edebiyatında yerini belirleyebilmek ise, bu yapıtın ve kişiliğin çok yönlülüğü, enginliği düşünülürse, gerçekten güç. Genç bir şair olarak duyarlığımın oluşmaya başladığı ve ilk şiirlerimin yayımlandığı yıllarda, 1960'ın hemen öncesi ve sonrası yıllarında, yaşıtım bütün öteki şairler gibi, ben de Nazım Hikmet'in adını biliyordum sadece. EI altından bulup okuyabildiğim birkaç şiiri ise onun şiir dünyasını kavramama yetecek kadar değildi. Zaten etkisi altında olduğum şiir duyarlıkları ve o yıllardaki bilinç düzeyimle, bu dünyayı birden kavramam olanaksızdı. Sonra Yön dergisinde şiirlerinin yayını başladı. Bunu kitapları izledi. , Yapıtlarının bir okunuşta tadına varılan ve şiir dünyalarının boyutları bir okuyuşta kavranan şairler vardır. Üstelik seçkin, hatta büyük olanları da vardır bu türden şairlerin. Nazım Hikmet bu tanımın dışında kalıyor. Şiirlerini yıllardır tekrar tekrar okuyorum. Her okuyuşta yeni tatlar, yeni zenginlikler yeni ufuklar bularak. İçerik açısından baktığımız ·zaman, Nazım Hikmet'in, şairliğinin bütün dönemlerinde, toplumsal olayları anında yansıtan bir şair olduğunu görüyoruz. On sekizinde yazdığı "Kırk Haramilerin Esiri" ve "Yaralı Hayalet"ten, yaşamının son yıllarında yazdığı "Havana Röportajı" ve "Tanganika Röportajı"na kadar. Onun yapıtı, şairin yaşadığı süre içinde yüzyılımızın tarihi gibidir. Türk Kurtuluş Savaşı, Sovyet Devrimi, Çin Devrimi, İkinci Dünya Savaşı, bütün bu süre içinde Türkiye'de ve dünyada işçi sınıfının ve tüm ilerici insanlığın eylemleri bu tarihin bölümleridir. Ülkesinde ve tüm dünyada yaşanan toplumsal olaylar karşısında böylesine duyarlı ve ürün verme açısından böylesine doğurgan bir başka şair göstermek belki de olanaksızdır. Taranta Babu'ya Mektuplar'ı devrimci bir Etiyopyalı şair yazmış olabilir.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Nazım Hikmet Ran Kitapları (140)