Nazım Hikmet'in Son Yılları

Yazar : Zekeriya Sertel
İsbn : 9751408008
Yayın Tarihi : Haziran, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 240
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Remzi Kitabevi
Bahsi Geçen : Nazım Hikmet Ran

Nazım Hikmet'in yaşantısı iki büyük döneme ayrılır: Birinci dönem, doğuşundan 1950'ye kadar olan zamanı kapsar. Bu dönemi, Mavi Gözlü Dev adındaki eserimde anlatmaya çalıştım. İkinci dönem, Nazım'ın memleketten ayrılmak zorunda kaldığı tarihten başlar ve ölümüne kadar sürer. İster özel hayatı, ister sanatı bakımından bu iki dönem kendine özgü özellikler taşır. Bu özellikleri bilmeden, Nazım Hikmet'in hayat ve sanatını arılama olanağı yoktur. Nazım, büyük, çok büyük bir şairdir. O yalnız Türkiye'nin ve yalnız kendi davasının değil, yirminci yüzyılın en büyük şairidir. Yirminci yüzyıl, dünyanın hiçbir yerinde, Nazım Hikmet çapında büyük bir şair yetiştirmemiştir. Bu çapta büyük bir şairin hayatına ait hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Onun şair yanını, insan yanını, sanat yanını anlamak için buna ihtiyaç vardır. Nazım'ın hayatının birinci dönemini, Vala Nurettin Bu Dünyadan Nazım Geçti eseriyle hayli aydınlatmıştır. Ölümünden beri onun hakkında çıkan eserler, hapishaneden yazdığı mektuplar, yayınlanan şiirleri Nazım Hikmet'in birinci dönemdeki hayat ve sanatını anlamamıza hayli yardım etmektedir. Ne var ki, büyük sanatçının sosyalist memleketlere geçtikten sonraki yaşantısı, henüz karanlık içindedir. Bu dönemde Nazım'ı yakından tanıyıp izleyenler, onun özel hayatını bilenler azdır. Talih ve rastlantı beni bu azınlık arasına koymuştur. Nazım'ın sosyalist memleketlerdeki yaşantısını, karşılaştığı güçlükleri, çektiği sıkıntıları, geçirdiği değişiklikleri ve elde ettiği başarıları benim kadar yakından izleyen pek az kimse vardır. Onların da çoğu, şimdilik bildiklerini yazabilecek durumda değildir. Onun içindir ki, büyük şairin ikinci dönem yaşantı ve sanatı üstüne hiçbir eser çıkmamıştır. Çıkacağı da şüphelidir...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Nazım Hikmet Ran Kitapları (140)