Nazım Hikmet ve Bulgaristan

Yazar : Fahri Erdinç
Yayın Tarihi : Ocak, 1977
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 164
Ölçü : 13 x 19 cm
Yayınevi : Evrensel Dostluk Yayınları
Bahsi Geçen : Nazım Hikmet Ran

Büyük Türk yazarı, ünlü barış, demokrasi ve sosyalizm savaşçısı, Dünya Barış Konseyi Bürosu üyesi olan ve Uluslararası Barış Armağanı nişanına layık görülen Nazım Hikmet, Bulgaristan'a karşı sürekli ve sağlam bir ilgi göstermiş, Bulgaristan halkını bütün kalbiyle sayıp sevmiş, onun kültürüne ve tarihine büyük bir değer vermiştir. Nazım Hikmet'in Bulgaristan'la ilgili bu tutumu, onun sosyalist enternasyonalizminden, Marksist-Leninist dünya görüşünden, sosyalist inanışlarından ileri gelir. O özyurdunu, halkını, onun ilerici kültürünü ve demokratik geleneklerini bütün kalbiyle seven büyük bir yurtseverdir. Bu büyük yazar ve toplum adamı, aristokrat bir ailedendir. Fakat kendi sınıfını reddetmiş, sosyalist fikirlere dört elle sarılmış, Türk işçi sınıfının kürsü adamlarından ve savunucularından biri olmuştur. Bunun içindir ki, büyük bir proleter yurtseveri olarak, her türlü ezgiye ve sömürüye karşı başkaldırmış ve bütün hayatını, bütün istidat ve kabiliyetini, hür, demokratik, bağımsız, sosyalist, Türkiye için mücadeleye adamıştır. O bütün ömrünce, işçi sınıfının ve Türk halkının bu davasını düşünerek yaşamış ve mücadele etmiştir. Güzel, arık, akıcı Türkçesiyle yarattığı ölümsüz eserleriyle Türk kültürünü daha da zenginleştirmiştir... Nazım Hikmet'in proleter yurtseverliği, düşmanı olduğu ve sürekli olarak mücadele ettiği burjuva milliyetçiliğine, şovenizme ve ırkçılığa yabancıdır. Onun yurtseverliği, Türk halkına ve anayurduna sonsuz sevgisi, özü bakımından, sosyalist enternasyonalizmiyle organik olarak bağlıdır. Nazım Hikmet, bilimsel sosyalizmi, biricik ardıcıl öğreti ve uygulama olarak, ideoloji ve toplumsal-politik ideal olarak, gerek Türk halkının, gerekse bütün halkların ve tüm insanlığın biricik kurtuluş yolu olarak benimsedi. "İnanıyorum ki," diyor N. Hikmet, "sosyalizmin yeryüzünde tam: zaferiyle, tarih öncesi devirden çıkarak, tarih devrine girecek olan insanlığın mutluluğu başlayacaktır. Ben sosyalizmi bu suretle gerek kendi halkımın, gerekse bütün halkların mutluluğu için biricik olanak sayıyorum.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Nazım Hikmet Ran Kitapları (140)