Nazari Hesap

Yazar : Mehmet İzzet ve Hasan Fehmi
Yayın Tarihi : 1933
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 224
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Kanaat Kütüphanesi

1 - Tam adet fikri bir yerde toplu olarak bulunan eşyadan veyahut muhtelif hadiselerden mürekkep bir mecmudan mülhem olur. Mesela bir kelimeyi teşkil eden harflerin adedi, bir zaman fasılası zarfında atan nabız adedi tam adetlerdendir. Böyle bir takım veya mecmuu terkip eden eşya ve hadiselerden her birine bir denir. Bir takım teşkil eden eşyayı saymak demek bunların adedini bildirmek demektir, yani bu mecmua kendisini terkip eden eşyanın nevi ve cinsine gayritabi itibarı bir tabiri (adet) uydurmaktır. Yalnız birşey varsa hakikatte mecmu yoktur. Fakat biz buna bir adet uydurarak bir demekliğimiz yakışık alır. Bunun gibi birlerin bulunmamasını da bir adet ile göstermek münasip olur bu adede de sıfır deriz. 2 - İlmi hesap: Adetlerle hassalarından ve bunlarla yapılan terkiplerden bahseder. Biz adetleri itibarı bir takım işaretlerle ve bilhassa harflerle göstereceğiz. Adetlerin gösterilmesini esası hassaların mütalaasından sonraya bırakacağız. Çünkü bu hassaların kabul olunan gösterilme tarzlarile alakası yoktur. Böyle olmakla beraber misallere lüzum göründükçe bunları zaten tatbikat sahasında kullandığımız aşarı usulde bir mahzur görmeksizin gösterebiliriz.
******