National Library, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Ulusal Kütüphanesi Batı Pekin'de bulunmaktadır. İlk başlangıcı "Başkent Kütüphanesi' adıyla 1909'da kurulmuştur. 1916'da Çin'de basılan yayınların birer kopyası bu kütüphaneye verilmeye başlandı. 1928'de kütüphane Ulusal Pekin Kütüphanesi adını aldı. Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra, kütüphanenin adı Pekin Kütüphanesi oldu. 1987'den sonra, kütüphanenin adı, Çin Ulusal Kütüphanesi olarak tekrar değişti. Çin Ulusal Kütüphanesi geniş bir araştırma kütüphanesi, ulusal yayınların depolandığı yasal kütüphane, ulusal kütüphaneler iletişim ve bilgi merkezi ve kütüphanecilik araştırma ve geliştirme merkezi olarak çalışmaktadır. Kütüphane, hükümete, resmi bürokratik kuruluşlara, araştırma enstitülerine, akademilere, eğitim kurumlarına, ekonomik kuruluşlara ve genel halka hizmet vermektedir. Ulusal kütüphane aynı zamanda resmi kültürel anlaşmalarda yardımcı olarak görev yapmakta, yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerle iletişim ve dayanışma içinde bulunmaktadır. Kütüphane toplam 170.000 m2'lik bir alanda faaliyet göstermektedir. 2003 sonunda, koleksiyonunda bulunan, 24.100.000 cilt kitap ve materyelle dünyadaki beşinci büyük kütüphane konumundadır. Koleksiyonunda 270.000 cilt nadir kitap, 1.600.000 eski kitap, 35.000 parça, kaplumbağa kabuğuna ve hayvan kemiklerine yazılmış yazıtlar mevcuttur. Dünyadaki Çince yazılmış en büyük koleksiyona sahiptir. Çin'deki en büyük yabancı dilde yazılmış eser koleksiyonu da gene bu kütüphanededir. Kütüphane yılın 365 günü açıktır. Aynı zamanda elektronik ortamda da her gün 24 saat on-line olarak hizmet vermektedir.

Adres : Metro - National Library Station , Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti