National Library of Spain, Madrid, İspanya

İspanya Milli Kütüphanesi İspanya'nın en büyük halk kütüphanesidir. Dünyanın da en büyüklerinden biri olan bu kütüphane Madrid'de Paseo de Recoletos'da bulunmaktadır. Kütüphane 1712 yılında kral Philip V tarafından "Sarayın Halk Kütüphanesi (Biblioteca Publica de Palacio)" adıyla kurulmuştur. O tarihten itibaren İspanya'da basılan tüm çalışmaların bir kopyası bu kütüphaneye gönderilmiştir. 1836'da ismi Milli Kütüphane'ye (Biblioteca Nacional) çevrilmiştir. 1896'da kütüphane halkın hizmetine açılmıştır. 1931'de ana okuma odası yeniden reorganize edilmiş, daha çok okuyucuya hizmet verir hale getirilmiştir. İspanya iç savaşı sırasında 500.000 kitap kütüphaneden alınarak muhtelif binalarda korumaya alınmış, harpten sonra binada yenileştirmeler yapılarak, kitaplar tekrar buraya taşınmıştır. 1986'da İspanya'nın önde gelen bibliyografik kuruluşları (Ulusal Gazeteler Kütüphanesi, İspanyol Bibliyografi Enstitüsü, Dokümantasyon ve Bibliyografik Hazineler Merkezi) Milli Kütüphane'de birleştirilmiştir. 1990'da da bu kuruluş Kültür Bakanlığına bağlanmıştır. Kütüphanede 26 milyon derleme vardır. Bunlar 15 milyon kitap, 30 bin elyazması eser, 143 bin gazete ve mecmua, 4,5 milyon grafik malzeme, 510 bin müzik kaydı, 500 bin harita, 500 bin mikrofilm ve muhtelif objelerden oluşmaktadır. Koleksiyonlarının bir kısmı, Madrid yakınlarındaki Alcala de Henares'teki ek binalarında bulunmaktadır.

Adres : Paseo de Recoletos, 20-22, Madrid, İspanya