National Diet Library, Tokyo, Japonya

National Diet Library (NDL), Japonya'nın tek milli kütüphanesidir. 1948 yılında, Japon milli politikasına hizmet etmek ve Japon Millet Meclisi üyelerinin araştırmalarına yardımcı olmak için kurulmuştur. NDL'nin Tokyo ve Kyoto'da iki ana kurumu ve Japonya'nın birçok yerinde de şubeleri mevcuttur. National Diet Library, Japonya'da daha eskiden mevcut olan 3 kütüphane gurubunu kendi bünyesinde birleştirmiştir: House of Peers Kütüphaneleri, Temsilciler Meclisi'nin kütüphanesi ve Kraliyet Kütüphanesi. Bugün adı Devlet Misafir Evi olan (eski adı Akasaka Detached Palace) binada 1948'de İlk açılışında 100.000 kitaplık bir koleksiyonu olan kütüphane bugün dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olmuştur. 1949'da o zaman Japonya Milli Kütüphanesi olan (eski adı İmparatorluk Kütüphanesi) ile birleşmiştir. 1961'de Nagatacho'da, Meclis'in yanındaki ana binası inşa edilmiş ve bugün de kütüphane merkez binası olarak kullanılan bu binaya yerleşmiştir. 1986'da ek bina yapılarak, 12 milyon kitap ve derginin barındığı bir kompleks haline gelmiştir. NDL'ye, Japonya'da yayınlanan bütün basılı eserlerin birer kopyası gönderilmektedir. Bunun yanında yabancı dilde de çok geniş bir koleksiyonu vardır. NDL'nin genel servislerinin yanında sekiz konuda özel koleksiyonları vardır:
• Modern Politika ve Anayasa Tarihi (19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın başında, Japonya'nın politik ve yasal modernleşmesi ile ilgili yayınlar – 300.000 adet)
• Harp Sonrası Japonya'nın İşgal Materyalleri (Mikroform şeklinde 30 milyon sayfalık doküman)
• Yasalar ve İçtihatlar Koleksiyonu (170.000 Japonca ve 2.000.000 yabancı dilde, Japonya ve 150 yabancı ülke ile ilgili, yasa, antlaşma ve diğer meclislerin çalışma dokümanları)
• Bilim ve Teknoloji (530.000 kitap ve 2 milyon mikrofilm)
• Haritalar (440.000 harita)
• Müzik (Japonya'da kaydedilmiş 300.000 vinil kayıt ve 200.000 kompakt disk),
• Yabancı Dilde Japonya ile İlgili Yayınlar,
• Nadir Kitaplar (16. Asırdan bu yana, 25.000 materyal. Elyazmaları, takvimler, almanaklar, tahta üzerine yazılmış kitaplar, vb…)

Adres : 1-10-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonya