Nasreddin Hoca Antolojisi Cilt 1

Yazar : Sadi Cumbul
Yayın Tarihi : 1966
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 160
Ölçü : 14 x 19,5 cm
Yayınevi : Nasreddin Hoca Derneği Yayınları

Bu antoloji, henüz bir Nasreddin Hoca sentezi veya analizi değildir. Belki bunun için gereken dokümanlardan bir kısmını kapsar. Çeşitli zamanlarda, çeşitli kişiler tarafından, çeşitli yönleriyle Nasreddin Hoca ele alınmıştır. Fakat bunları topluca - değil her yerde, bir yerde dahi - bulmak, bugün için imkân dahilinde değildir. Bu eksiği, bir parça olsun gidermek için, antolojiyi düzenlemiş bulunuyorum. Antolojinin, Nasreddin Hoca'ya dair değerli bütün yayınları içine alabildiğine dair bir iddiası yok. Ancak, zamanla, önceden yayınlananlardan elde edilebileceklerin ve yeniden yayınlanacakların da eklenmesiyle, daha iyi bir duruma geleceğine ümidi var. Yazarların soyadları dikkate alınarak bir sıralama gözetilmiştir. Hoca'ya atfedilen fıkralar, farklı bir punto ile gösterilmiş, böylece, arzu edilirse, yalnız fıkraları okuma - bulma sağlanmıştır. Nasreddin Hoca dolayısıyla, AKŞEHİR; Nasreddin Hoca Şenlikleri; Nasreddin Hoca Derneği'ne de değinilmiştir. Bundan sonraki ciltlerde bu konularla, bibliyografyaya ve bahsi geçen fıkraların dışındaki fıkralara da yer verilerek, antoloji tamamlanmağa çalışılacaktır. Geniş halk kitlelerine malolmuş; başkalarının yaptıkları ve yapagelmekte oldukları çeşitli hataları - düşüncesizlikleri, kendisi yapmış gibi üzerine alarak bütün insanlığa latife iğnesini gülerek - güldürerek dokunduran ölümsüz NASREDDİN HOCA! Türklük, en ince mizahı, senin görüş ve görünüşünle, vermeğe devam edecektir.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Sadi Cumbul Kitapları (1)