Namık Küçükkutlu

Namık Küçükkutlu 20 Ağustos 1933'de Rize'de doğdu. 1954 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1958 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun oldu. Yedek subaylık görevinden sonra 1960'da Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde muayene memurluğu ile devlet hizmetine başladı. Daha sonra 1965'de Gümrük Muayene Kontrolörlüğüne, 1967'de Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kontrol Şubesinde Servis Şefliğine getirildi. İstanbul'da Giriş Gümrükleri Müdür Muavinliği de yapan Küçükkutlu, gümrük ve dış ticaret konularında birçok kitap ve makale yayınladı.

Bibliyografya

Gümrük Mevzuatı (1998), Sorularla Dış Ticaret Rehberi (1998), Sorularla Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı (Tülay Sabutay ile), Türkiye'nin İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları (2003)