Naima

Yazar : Asaf Halet Çelebi
İsbn : 9758274600
Yayın Tarihi : Ağustos, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 158
Ölçü : 13 x 21 cm
Yayınevi : Hece Yayınları

Zaptettiği tarihin ağır ve karanlık günlerini, devlet işlerinin liyakatsız ellerde oyuncak oluşunu, askerin ve vilayetlerdeki paşalar ve mütegallibenin mütemadi isyanları neticesinde kopan hercümerci, huzursuzluğu, milletin çektiği bütün acıları, Naima çok iyi hissedebilmişti: çünkü yaşadığı devir, zaptettiği tarihin acı günlerinden de acı idi. Çıktığı ikbal ve parlayış devrinden yavaş yavaş izmihlal ve inhitata yüz tutan Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküntüsünü o, zamanında daha büyük acılıkla duyabiliyordu. Onun eserini tektik etmeden evvel zamanının idare adamları arasında geçen hayatın hususiyetlerini tektik edecek olursak üslubundaki şiddetin, tenkitlerindeki isabetin, açık ve doğru sözlü, sözünü sakınmaz oluşunun saiklerini de anlamış oluruz. O zaman müverrih sıfatıyla diğerlerinden daha mümtaz, daha meşhur bir sima haline koyan da işte budur.
******