Nahit Sırrı Örik

Divan sahibi Olti'li Ahmet Hafız Paşa'nın torunu ve Hukuk Mektebi hocası, rüsumat müdir-i mütercimi, Şura-yı Devlet Azası, Shakespeare'den iki oyun çevirmiş Hasan Sırrı Bey'in oğlu olan Nahit Sırrı, 22 Mayıs 1895 tarihinde İstanbul'da doğdu. Özel dersler aldıktan sonra Beşiktaş'taki Afitab-ı Maarif Rüşdiyesi'nde okudu ve mezun oldu. Sırayla bir İngiliz, bir Fransız Mektebinde okudu, Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'ne girdi, hiçbirini tamamlamadı. Bir müddet Mekteb-i Hukuk'un derslerine katıldı ve burayı da yarım bıraktı (1913). Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci yılında 1915'de yurt dışına çıkarak Tiflis, Berlin, Paris, Viyana, Roma ve Kopenhag ve diğer Batı kentlerinde yaşayan Nahit Sırrı, Cumhuriyet'in ilanından sonra 1928 yılında geri döndü. Yurda dönüşünden hemen sonra Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı, Milli Eğitim Bakanlığında tercüman olarak görev aldı. Nahit Sırrı öykü romanlarında, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin siyasal ve toplumsal ilişkilerini bireysel açılardan gerçekçi, yalın ve ironik bir dille anlattı. Öykü, oyun, gezi notları ve inceleme kitapları yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı için yirmiye yakın kitap çevirdi, konularını yakın tarihten alan tefrika romanlar yazdı. Nahit Sırrı Örik 18 Ocak 1960 tarihinde İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Kırmızı ve Siyah (1929), Sanatkarlar (1932), Eski Resimler (1933), Tarihi Çehreler Etrafında (1933), Eve Düşen Yıldırım (1934), Kıskanmak (1946), Sultan Hamid Düşerken (1957), Yıldız Olmak Kolay mı? (1996), Sönmeyen Ateş (1933), Muharrir (1934), Yol Notları (1939), Alınyazısı, Anadolu, Bir Edirne Seyahatnamesi (1941) Kayseri-Kırşehir-Kastamonu (1955), Hayat ile Kitaplar (1956), Eski Zaman Kadınları Arasında (1958), Abdülhamid'in Haremi (1989), Edebiyat ve Sanat Bahisleri (1932), Roman ve Hikaye Hakkında Bir Kalem Denemesi (1933), Tersine Giden Yol (1995), Turnede Bir Artist Öldürüldü (1995), Sanatkarlar Hikayeler (1996), Bütün Oyunları (1997), Bilinmeyen Yaşamlarıyla Saraylılar (Alpay Kabacalı ile -2002), Nahit Sırrı Örik Hayatı - Sanatı - Eserleri (Ayfer Yılmaz -2006), Bir Cihan Kaynanası Nahit Sırrı Örik (Bahriye Çeri -2007)