Müzik Ansiklopedisi Cilt 2

Yazar : Ahmet Say
İsbn : 9757436054
Yayın Tarihi : 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 318
Ölçü : 20,5 x 27,5 cm

Giriş: Bu terim, müzik tarihinin son yüz yıllık dilimini kapsar. 20. yüzyıl, bilimde, teknolojide, toplumsal yaşam biçiminde ve dolayısıyla sanatta sıçramalar yüzyılıdır. Bu bağlamda, müzikteki gelişmeler de, 19. yüzyılın sonlarında, üç yüz yıllık bir süreyi kapsayan tonal armoninin kural ve kalıplarının aşılmasını birlikte getirmiştir. Zaten, tonal armoninin olanakları, yüzyılımızın başlarında tükenme ve kendini yineleme durumundaydı. Bilindiği gibi, İnsan'ın tanımında eskiyle yetinmek değil, "yeniyi yaratmak" vardır. Sunduğumuz bu madde, müzik tarihinin günümüzedek olan son döneminin dökümünü vermekle kalmamakta, konuyu hem genel çerçevesiyle, hem de ülkeler, akımlar ve besteciler açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 20. Yüzyıl müziğine ilişkin bilgilerin toplu bir biçimde derlenmesi sayesinde, ansiklopedinin birçok maddesinde sıkça rastlanan göndermeleri de yanıtlamakta, örneğin bir ülkenin yirminci yüzyılda müziksel açılımının ne yönde olduğunu karşılamaktadır. Madde, çağdaş müzik çerçevesinde bulunan öteki biyografi maddeleriyle fotoğraf ve belgesel partitür notalarını yönlendiren, kaynak gösteren Çağdaş Müzik Bölüm Yönetmenimiz Sayın Ertuğrul Oğuz Fırat tarafından yazılmıştır. Kullanılan terimlerin ve anlatımın ansiklopedideki anlatım şeklinden oldukça ayrıldığı görülecektir. Ancak ayrılık, "çağdaş müzik" maddesinin özüne uygun düşmektedir: Çağdaş müzikte nasıl yeni bir müzik dili, yeni anlatım, yeni biçem, sembollerle gösterilen yeni nota işaretleri kullanılmışsa, çağdaş bir Türk bestecisi, yazarı ve ressamı olan Ertuğrul Oğuz Fırat da, kaleme aldığı bu maddede, terimlerin özgün Türkçe karşılıklarını kullanmıştır.
******Ahmet Say

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Say Kitapları (1)