Müziğin Dili

Yazar : Selim Sırrı Tarcan
Yayın Tarihi : 1945
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 62
Ölçü : 12 x 18,5 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Bakanlığı

Çok tanınmış Fransız muharriri ve müzik meraklısı (Henry Bilou) şöyle anlatıyor: "Pek eski zamanlarda insanlar daha konuşmasını bilmedikleri bir devirde, avcının biri, bir akşam deniz kıyısına oturur. Dalgalar inildiyor, durmamacasına kıyıları dövüyor, rüzgâr da bu seslere uygun olarak esiyordu. Avcı bu tabii nağmeleri dinler ve kalbi sızlar. Bu sırada birbirlerine uzaklardan haykırmaktan başka bir işe yaramayan sesi gırtlağından rüzgâr ve denizin iniltisi gibi yükselir. O güne kadar birbirini tutmayan inceli kalınlı insan sesi yola girer, pürüzsüz, tok, dolgun bir seda yükselir; alçalır, böylelikle muhtelif dereceler meydana çıkar, işte melodi böyle keşfolundu! "Biraz sonra avcının eşi uzaktan görünür. Yavaş, yavaş yanına gelir. Avcı başını kadının göğsüne dayar, kalbinin çarpıntısını dinler, böylelikle, sesini kalbinin' vuruşuna uydurur, bu eşit çarpan zamanlarından ritim doğar!' "Bir başka gün bir büyük kaplumbağa kabuğunun iç tarafına bir kiriş gerer, parmağıyla dokunur, kiriş ihtizaz eder, kalın ve ağır 'bir ses gürültü ile etrafa akseder, dinler! Sonra kirişi biraz daha gerer, çok hassas olan kulağı bu sesten daha yüksek bir ses duyar ve böylelikle notaların ıskalası keşfedilir! "Hayır, bu söylediklerim doğru değildir: Ritm bir avcının eşinin kalbini dinlemesinden doğmuş değildir. Böyle bir keşfin aslı yoktur. Melodiyi ilk ritme koyan Miladın sekizinci asrında Anadolu'nun Konya havalisinde yaşayan bir (Phrygie) lidir. Bu kavme mensup bir demirci örs üzerinde dövdüğü bir demirin çıkardığı seslerden ilham alarak ritmi bulmuştur.
******