Müzayede Resim-Heykel

Yayın Tarihi : Nisan, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 230
Ölçü : 23,5 x 30 cm
Yayınevi : Açık-Art

1. Antik Sanat Eserleri Tic. Ltd. Şti. AÇIK - ART Müzayede Organizasyonu tarafından düzenlenen bu müzayedeye, kimlik tespiti yaptırıp, bayrak kartın imzalayarak ve bu suretle müzayedeye katılmış olan her kişi aşağıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır. 2. Belediye Mezat Talimatnamesi'nin 21. maddesi uyarınca kurumumuz, müzayedeye hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermekle mükellef olmaksızın kabul etmemeye yetkilidir. 3. Müzayedede yer alan eserler satış öncesinde teşhir edilmektedir. Bu nedenle müzayedeye katılanların eserleri önceden görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Müzayede kataloğunda yer alanlar ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler sadece eksperlerin kanaatleridir. Tüm eserlerin "haliyle' satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve borçlar kanununun 198. maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Antik Sanat Eserleri Tic. Ltd. Şti. bu müzayedede satılan eserin tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte Antik Sanat Eserleri Tic. Ltd. Şti. firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunulamayacaktır 4. Talep edildiği taktirde eserler için kondisyon raporu verilir. 5. Müzayedede fiyat artırımı sarih şeklinde bayrak kaldırmak suretiyle yapılır. Alıcı bayrak kaldırmak suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcı müzayedenin her ne sebeple olursa olsun butlanını dermeyan edemez. Bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme VE bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir Müzayedeye çıkarılan bir eserin arttırılmasına muhammen değerinin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlayabilir. Müzayede katılım salonuna girişte kayıt yaptırmayan ve bayrak numarası almayan konuklar, arttırmaya katılamazlar. Çan çalımı ile birlikte, müzayede yöneticisinin "sattım" sözünden sonraki arttırmalar, kesinlikle göz önüne alınmaz.
******