Muvaffak Benderli

Muvaffak Benderli 27 Aralık 1905 tarihinde Yanya'da doğdu. 1924 yılında Kabataş Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Daha sonra Dar-ül Fünun Edebiyat Şubesi'ne girdi. 1928'de buradan mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Adana'da edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 1930'da İstanbul'a döndü ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdi. Bir yandan eğitimini sürdürürken diğer yandan Galatasaray, Haydarpaşa ve İstanbul Erkek liselerinde öğretmenliğe devam etti. 1932 yılında Feyziye'de (Işık Lisesi) edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. Hukuk Fakültesi'ni de bitiren Muvaffak Benderli, hem eğitimci, hem de avukat olarak uzun ve başarılı bir meslek hayatı geçirdi. 1960-1962 yılları arasında İstanbul Barosu Başkanlığı, 1973-1981 arası Işık Üniversitesi Feyziye Okulları Vakfı Başkanlığı, İstanbulspor Kurucu üyeliği gibi çeşitli dallarda ve konularda üstlendiği görevler, Muvaffak Benderli'nin yaşamındaki bazı kesitlerdir. Yaşamı boyunca saygın kişiliği, sevecenliği, nezaketi ve engin bilgisi ile herkesin takdirini kazanmış olan Muvaffak Benderli, 1982 yılının Mart ayında aramızdan ayrıldı.

Bibliyografya

Edebiyat Bakalorya El Kitabı (1933), Muvaffak Hoca (Kolektif - 1983), Feyz-i Sıbyan'dan Işık'a Feyziye Mektepleri (Mert Sandalcı - 2005)

Oktay Aras Kitaplığındaki Muvaffak Benderli kitapları (2)