Müteferrika ve Osmanlı Matbaası

Yazar : Franz Babinger
İsbn : 975-333-179-7
Yayın Tarihi : Mart, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 114
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt

Elinizdeki kitap, Osmanlı toplumunun Osmanlıca/Türkçe harfli matbaayla 18. yüzyıl gibi görece geç bir tarihte tanışmasının çok yönlü sonuçlarına ve bu yeni teknolojinin Osmanlı kültür tarihine yaptığı katkılara eğiliyor. İbrahim Müteferrika'nın çabalarıyla kurulan Osmanlı matbaasının meydana geliş öyküsüne ve ilk yüzyılda basılan kitapların açıklamalı tanıtımlarına yer veren çalışma, Osmanlı'da kitabın tarihine katkı yapmayı hedefliyor. İki özgün metin temelinde yükselen kitapta, Franz Babinger 18. yüzyıl İstanbul'undaki kitapçılığı, diğer Müslüman ülkelerdeki matbaacılık faaliyetleri ve Avrupa'daki Türkiyat araştırmalarına da değinerek yorumlarken; İbrahim Müteferrika, Latince olarak kaleme alınmış ve Türkçe çevirisiyle birlikte burada ilk kez yayımlanan yazısında, Osmanlı matbaasını Batı'ya tanıtmaya çalışıyor. Nedret Kuran - Burçoğlu ve Machiel Kiel, metinleri çevirmenin yanında, gerekli noktalarda yaptıkları açıklamalar ve yorumlarla, konuya ilgi duyan günümüz okurlarının metinlerle daha verimli bir diyalog kurmalarına olanak sağlıyorlar. İÇİNDEKİLER: Önsöz 1- 18. Yüzyılda İstanbul'da Kitabiyat - Kaynakça - Çevirmenin Kaynakçası 2- Osmanlı Matbaasının Kuruluşu ve Başlangıcı Ekler: Ek 1- Franz Babinger'in Yaşamöyküsü Ek 2- Franz Babinger'in Eserlerinden Seçmeler Ek 3- Origio ve Principium Typographia Otthomanica Dizin
******Franz Babinger

Oktay Aras Kitaplığındaki Franz Babinger Kitapları (2)