Mütareke Dönemi ve Milli Mücadele 1918-1923

Yazar : Süleyman Kocabaş
İsbn : 9757516290
Yayın Tarihi : Ekim, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 402
Ölçü : 12,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Vatan Yayınları

Tarihimizde, 1918- 1923 zaman dilimini kapsayan Mütareke Dönemi ve Milli Mücadele, Osmanlı Devleti'nin batışı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğuşunun yaşandığı bir dönemdir. Tarihte, milletler ve devletler, birer canlı varlık gibidirler. Doğarlar, yaşarlar ve ömürlerini tamamlarlar. Yerlerini başka milletler ve devletler alır. Bu, "tarihin kanunu"dur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, olarak bugün mirası üzerine oturduğumuz, Osmanlı Devleti de aynı tarihin kanunlarından geçmiş, kaderin gereği tarihin devletler mezarlığına gömülmüştür. Osmanlı Devleti için, kabaca 1299-1453 zaman dilimi Kuruluş (doğuş), 1453-1699 Yükseliş (dinçlik çağında ömür sürme), 1699-1923 Gerileme ve Çöküş Devirleri (Avrupa'nın Hasta Adamı) olarak adlandırılmıştır. Osmanlı Devleti için, Avrupa'da ilk defa toprak kayıplarına uğradığı 1699 Karlofça Antlaşması, "ömür çan eğrisi" nin tepe ve dönüş noktası olarak kabul edilmiştir. Osmanlı, ilkin Balkan topraklarını kaybetmiş, 1878 Berlin Antlaşması "Balkanlar'll1 Sevr' i" olarak nitelendirilmiş ve sonuçta Osmanlı Devleti 1912 Balkan Harbi ile Avrupa' da çıkarılmıştır. "Avrupa'nın Hasta Adam: Osmanlı"'yı komaya sokup bir daha uyanmadan ölümüne sebep olan Anadolu'nun Sevr'i denilen 1930 Sevr Antlaşması'dır. Osmanlı Devleti'nin asli kurucusu ve yöneticisi Türkler, sömürgecilik, yayılmacılık ve milli devletler kurmak emelleri sonucu üç kıtadaki geniş topraklarını kaybettikten sonra, "Anavatan Anadolu" topraklarını çekilmişler, işte Sevr Antlaşması bu topraklarda bile Türklere hayat hakkı tanımayınca, İstanbul Hükümetleri ve Saray'ın gösterdiği eziyet karşısında Anadolu genç komutanların liderliğinde milli direniş başlamış, Milli Mücadele veya Türk İstiklal Harbi olarak adlandırılan harbin kazanılması sonucu Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğmuştur...
******Süleyman Kocabaş