Mustafa'nın Romanı Birinci Kitap Memleket Çocuğu Aydın ve İzmir Hatıraları 1889-1907

Yazar : Zeki Mesud Alsan
İsbn : 975676841x
Yayın Tarihi : Ekim, 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 239
Ölçü : 14 x 21,5 cm
Yayınevi : Vadi Yayınları
Bahsi Geçen : Zeki Mesut Alsan

Aydın'da doğan ve çocukluk senelerini geçirdiği bu şehir ve çocukluğu hakkında rakipsiz eserini yazan Zeki Mesud'un Mustafa'nın Romanı-Memleket çocuğu isimli kitabı ilk baskısından altmış sene sonra yeniden basıldı. Zevkle okunmasının yanısıra kitap aynı zamanda bir Anadolu şehrinin bir asır evvelki hayatının kelimelerle yapılmış muhteşem bir tasviridir. Türk şehrinin günlük yaşayışı, müslim-gayrimüslim komşuluğu, devlet-halk münasebetleri, tahsil hayatı ve iktisadi vaziyet hakkında çok kıymetli bilgiler ihtiva etmektedir. Son iki senesini (1905-1907) İzmir İdadisi'nde okuyan Zeki Mesud'un bu şehir hakkında da dikkate değer şeyler yazdığına dikkati çekmek gerekir. Kitabı itinalı ve güzel bir şekilde basan Vadi Yayınları sahibi Ercan Şen'e ve fotoğraflarının temininde yardım eden Aydınlı meslektaşım ve dostum Ömer Özcan'a müteşekkirim. Bu vesile bize bu çok kıymetli eseri bırakan Zeki Mesud Alsan'a Hak'tan rahmet niyaz ederim. Prof. Dr. Ali BİRİNCİ
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Zeki Mesut Alsan Kitapları (1)