Mustafa Suphi'ler

Yazar : Rüstem Aziz
İsbn : 9789758683741
Yayın Tarihi : Ocak, 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 69
Ölçü : 19 x 25 cm
Yayınevi : Sosyal Tarih Yayınları
Bahsi Geçen : Mustafa Suphi

Şubat 1983 Türk halkının seçkin evladı, ateşli Türk yurtseveri, enternasyonalist komünist ve Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) kurucusu Mustafa Suphi'nin 100. doğum yıldönümü. Onun Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlık savaşına katkısı çok büyüktür. 1920 yılında Türk komünistlerinin bütün teşkilatlarının tek partide, ilk başkanı olduğu TKP'nde birleşmesine hizmetleri büyüktür. Mustafa Suphi Türkiye'nin Karadeniz boyundaki Giresun şehrinde bir memur ailesinde dünyaya geliyor. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirip yüksek öğrenimini tamamlamış ve ardından Paris'te, Sorbon'da öğrenimine devam ediyor. M. Suphi genç yaşta Sultan II. Abdülhamit'in zulmüne karşı çıkan İttihat ve Terakki Partisi üyesi Jön Türklerin illegal komitelerince yönetilen çok sayıdaki gizli öğrenci teşkilatlarının devrimci faaliyetlerine katılıyor, Temmuz 190B'de ilk Türk burjuva devrimi yapılıyor ve M. Suphi bu devrimi büyük bir ümit ve coşkuyla karşılıyor. O Paris'te Osmanlı Öğrenciler Birliğini3 yönetiyor, Tanin gazetesine Fransa'daki yaşam hakkında haber ve yazılar yazıyor. Mitinglere gidiyor, seçkin Fransız sosyalisti Jan Jores'in ateşli konuşmalarını dinliyor4o Tarımın gelişme sorunlarıyla ilgili tezini savunduktan sonra M. Suphi Türkiye'ye dönüyor ve öğretmenlik yapıyor, değişik gazetelerde yazılar yayınlıyor. Medeniyetin Vazifesi başlıklı broşüründe sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı tavır alıyor, Osmanlı İmparatorluğu'na dahil değişik halkların özerkliğinden yana çıkıyor, Jön Türk liderlerinin şoven politikasını eleştiriyor. Mustafa Suphi İttihatçılara karşı açık savaşa girişiyor ve 1912'de Jön Türklerin ne pahasına olursa olsun imparatorluğu koruma çabalarının üstünü örtmeye çalıştığı resmi Osmanlıcılık doktrinine Türkiye toplumsal politik yaşamında ilk kez karşı çıkan Milli Meşrutiyet Partisi'nin kurulmasına katılıyor. M. Suphi demokratik, savaş karşıtı görüşleri propaganda eden, Kayzer Almanya'sının emperyalist politikasını izleyen ve Türkiye'yi Almanya'dan yana savaşa sürüklemeye hazırlanan hükümetin politik rotasını eleştiren İtham gazetesinin başyazarı oluyor.
******