Mustafa Suphi ve Yoldaşları

Yazar : Burhan Tuğsavul
İsbn : 9758683411
Yayın Tarihi : Kasım, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 157
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Tüstav
Bahsi Geçen : Mustafa Suphi

Moskova'da 1923 yılında Kızıl Şark Matbaası'nda basılmış olan "28-29 Kanunusani 1921" adlı kitap Latin harfleriyle ilk kez iki bölüm halinde İnfo-Türk'ün yayınları arasında 1974-75 yıllarında Brüksel' de yayınlandı. Türk militarizminin alçakça katlettiği Mustafa Suphi ile yoldaşlarının yaşamım, kavgasını ve düşüncelerini ilk kez derli toplu ortaya koyan bu kitabın yayını ve sınırlı da olsa Türkiye'ye sokulabilmesi, 12 Mart Darbesi'nin dayattığı yasak ve sansürü yırtan ilk başarılı girişimlerden biriydi. Bizi sürgüne mecbur eden 12 Mart Darbesi'nin üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçmişti. 26 Eylül 1973'te 29 aylık sıkıyönetim yürürlükten kaldırılmış, 14 Ekim'de yapılan genel seçimler o sırada askeri yönetime karşı toplumsal tepkileri seslendiren CHP'nin sayısal başarısıyla sonuçlanmıştı. Avrupa'da o dönem sayıları 150'yi dahi bulmayan siyasal göçmenler sık sık bir araya gelerek bu yeni dönemin önümüze koyduğu görevleri tartışıyorduk. Sürgün koşullarından yorgun düşmüş arkadaşların önemli bir kısmı, uzun pazarlıklardan sonra kurulan CHP-MSP koalisyonuna umut bağlamış, Avrupa'da yapılacak bir şey kalmadığı gerekçesiyle bir an önce Türkiye'ye dönme uğraşındaydı. Bizim 12 Mart Darbesi'nden sonra hemen her siyasetten ya da bağımsız devrimci arkadaşlarla oluşturduğumuz Demokratik Direniş Hareketi, iki yıl boyunca temel haklar ve özgürlükler konusunda Avrupa planında Cunta'ya karşı etkin bir mücadele vermiş, çeşitli dillerde hazırladığı dosyalarla Türkiye'nin sürekli olarak Avrupa Konseyi gündeminde tutulmasına önemli katkıda bulunmuştu. Ancak, Ecevit Avrupa Konseyi parlamenterleriyle sık sık yaptığı görüşmelerde, kendi iktidarında tüm temel hak ve özgürlüklerin derhal tanınarak uygulamaya geçirileceğini söylüyor, Türkiye'ye Avrupa Konseyi'nde baskı uygulanmasının bu süreci baltalayacağım, bunda ısrar edenlerin vatana ihanet etmiş konuma gireceklerini tekrarlayıp duruyordu...
******