Mustafa Suphi Destanı

Yazar : Ataol Behramoğlu
İsbn : 9754062498
Yayın Tarihi : 1990
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 110
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Cem Yayınevi
Bahsi Geçen : Mustafa Suphi

11 Mayıs 1971 tarihinde, Paris'te, "Yeni çağ" dergisinde Mustafa Suphi'nin yaşamı ve eylemiyle ilgili küçük bir yazı okıl1nuş bu konuda bir destan yazılabileceğini düşünmüş ve hemen o gün o yazı ü:erinde çalışmaya koyulmuştum. O tarihte Mustafa Suphi ile ilgili bilgilerim söz konusu yazıdaki genel bilgilerin ötesinde değildi. Destanın ilk dizelerini yazarken yıllarca sürecek bir çalışmaya başlamış olduğumu doğrusu bilmiyordum. Çalışma ilerledikçe, Mustafa Suphi'nin yaşamını ve eylemini kavramak ve destanlaştırmak için, genel bilgilerin yetmeyeceğini, Mustafa Suphi'nin yaşamı ve eylemi üzerine ayrıntılı bilgilerin yanısıra, yaşadığı ve eylemde bulunduğu yıllarda, Türkiye'de ve Türkiye ile ilgili olarak tüm dünyadaki toplumsal olayları öğrenmek, kavramak gerektiğini anladım. Böylece, 1971-72 yıllarında Paris'te, 73-74 yıllarında Sovyetler Birliği'nde, konuyla ilgili, Türkçe ve birkaç yabancı dilde (Bibliotheque Nationale'de, Lenin Kitaplığı'nda ve başka kitaplıklarda) bulabildiğim tüm kitaplan, gazete ve dergi koleksiyonlarını, doktora tezlerini incelemeye, notlar almaya koyuldum. Bir yandan da, kendimce en can alıcı noktalan seçip ayırıyor, bunları şiirleştirmeye ve destanın genel kompozisyonu açısından bir denge oluşturmaya çalışıyordum. Diyebilirim ki çalışmamın en zorlu yanı, bir bilgi yığını içinden, destan için en gerekli olanları seçip ayırmak oldu...
******