Mustafa Pekin

Prof. Dr. Mustafa Pekin 19 Ağustos 1918'de Fethiye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1945 yılında mezun oldu. 1946 yılı Ekim ayında aynı Fakültenin II. Cerrahi Kliniği asistanlığına atandı ve 1950 Mayıs ayından itibaren uzman olarak görevine devam etti. 1950 Kasım ayında askerlik görevine başladı ve Gölcük deniz Hastanesi operatörlüğünü yaptı. 1952 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kuruluş halinde olan Tedavi ve Eksperimentel Cerrahi Kliniğ'nde uzman asistan olarak göreve başladı. 1953 yılında üniversite tarafından Strasbourg'da Prof. R. Fontaine'nin kliniğine gönderildi ve buradaki çalışmaları sonunda, 1954 Nisan ayında, Strasbourg Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu kararı ile "Chef de Clinique' unvanını aldı. Türkiye'ye döndükten sonra, 1956 yılında "Bilier Siroz ve Cerrahi Tedavisi' adlı tezi ile doçent oldu. Altı yıl eylemsiz doçent olduktan sonra eylemli doçent oldu. 1957 yılında gene üniversite tarafından Amerika'ya gönderildi ve orada bir buçuk yıl kadar Toraks Cerrahisi üzerinde çalıştı. Kendisine American medical Association tarafından Approved Connecticut State Tuberculosis Commission'un Thoracic Surgery Chief Residenr'liği unvanı veridi. 1958 yılında yurda döndü. Mustafa Pekin 29 Ocak 1966'da İstanbul Üniversitesi Çapa Cerrahi Kürsüsü profesörlüğüne atandı. Bir dönem (1973-1975) Galatasaray Kulübü Başkanlığnı da yapan Prof. Dr. Mustafa Pekin 1985 yılında emekliye ayrıldı. Prof. Dr. Mustafa Pekin 1994 yılında İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Meckel Divertikülünün Sebep Olduğu İleus Vakası (1948), Kemik Metastazı Yapmış Meme Kanserlerinde Cerrahi Kastrasyonun Önemi, (1949), Safra Kesesi Kanseri (1950), Esas Safra Yollarının Cerrahi Yaralanmaları ve Cerrahi tedavisi (1955), Obstrüktif Bilier Siroz ve Cerrahi tedavisi (1956), Mediastinoskopi'nin Teşhisteki Kıymeti (1965)

Oktay Aras Kitaplığındaki Mustafa Pekin kitapları (1)