Mustafa Muhsin Teker

7 Mayıs 1890'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Mahmudiye Rüşdiyesi'nde orta, Mercan İdadisi'nde pekiyi derece ile lise öğrenimini tamamladı. 1910'da Mülkiye'den de pekiyi derece ile mezun oldu. Mezuniyetinden sonra eğitim mesleğini seçti ve yaşamının sonuna kadar bu meslekte kaldı. 1910'da Mühendis Mektebi Tahrirat Katipliğine tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. 1911'de Üsküp, 1913'te Kastamonu, 1915'te Edirne Sultanileri tarih öğretmenliklerine, daha sonra da Edirne Sultanisi Müdürlüğüne getirildi. Aynı yıl bilinmeyen bir sebepten müdürlükten ve öğretmenlikten istifa ederek ayrıldı. 1915 yılı sonunda Edirne'ye bağlı Tatarlar Nahiyesi Müdürlüğüne, 1916'da Bazban Kazası Kaymakamlığına atandı. 1919 yılı sonunda tekrar Edirne Sultanisi tarih öğretmenliğine geri döndü. 1919'da İstanbul Sultanisi, 1922'de İstanbul Erkek Lisesi ve Bezm-i Alem Kız Lisesi tarih öğretmenliklerine, 1924'de ek görev olarak Feyz-i Ati Lisesi, 1929'da Davudpaşa Orta Mektebi tarih öğretmenliklerine getirildi. 1928 başında gene bilinmeyen bir sebepten istifa ederek öğretmenlikten ayrıldı ve İnhisarlar Umum Müdürlüğü Teşkilatına geçip Diyarbakır bölgesine müfettiş olarak gönderildi. 1929'da bu görevden ayrılarak tekrar öğretim mesleğine geri döndü. 1929'da Kabataş, 1931'de Galatasaray, 1932'de Kandilli Kız Liseleri tarih öğretmenliklerine, ek görev olarak da 1935'de Üsküdar Amerikan Kız Koleji tarih öğretmenliğine atandı. Bu görevlerde iken 30 Ekim 1937'de İstanbul'da vefat etti. Mustafa Muhsin milliyetçi duyguları çok yüksek bir tarihçiydi ve tarih öğretimini de bu açıdan yapıyordu, Balkan Harbinde Üsküp'te İdadi Müdürü ve tarih öğretmeni iken mektebe gelen ve Türk bayrağını indirip çiğnemek isteyen Sırp subaylarına karşı bayrağımızı bağrına basıp "Size bu bayrağı çiğnetmem' diye bağırarak bayrağı vermemiş, bu sebepten Balkan Harbinin sonuna kadar Üsküp'te tutuklu kalmıştır. Mustafa Muhsin Teker, Ord. Prof. Ahmed Hamid Ongunsu ile birlikte 750 sayfalık bir Türkiye Tarihi  (1926) yazmış, daha sonra 1950 yılında yeni harflerle tekrar basılmıştır.

Bibliyografya

Kurun-i Cedide ve Asr-ı Hazırda Türkiye Tarihi (Ahmed Hamid Ongunsu ile - 1926)