Mustafa Kemal Paşa Samsun'da

Yazar : Yunus Nadi
Yayın Tarihi : Mayıs, 1955
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 106
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Sel Yayınları

Atatürk Kütüphanesi, yedinci kitabı ile rahmetli üstadımız Yunus Nadi'nin Milli Mücadele hatıralarının bir kısmını daha takdim ediyor. Bu ciltte toplanan hatıralar Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basışından Sivas Kongresi'nin nihayetine kadar geçen dört aylık devreyi ihtiva etmektedir. Bu kitabı okuyacak kari'lerin, hatıralarını, 1919 Mayısına ilca etmelerini rica ederiz: Mütareke devri... İstanbul resmen değilse bile fiilen işgal altında. İktidarda İngilizlerle işbirliği etmiş bir Hürriyet ve İtilaf hükümeti var. İttihatçılar, harp mesulü iddiası ile Sadrazamından Şeyhülislamına, Nazırından Umumi Merkez azasına; Sefirinden Gazetecisine kadar, İstanbul'da kimler bulunmuş ise, kâmilen tevkif edilmiş; Harbiye Nezaretinin yanı başındaki Bekirağa bölüğüne tıkılmıştır. İttihad-ı Terakki'nin en maruf gazetecisi Yunus Nadi de mevkuflar arasındadır. Bekirağa bölüğünün (Demokratlar koğuşu) adını taktıkları koğuşta misafirdir! Yatak komşusu Sofya Sefirimiz Fethi Beydir (Fethi Okyar). Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dadır. Ordu Müfettişliğine tayin olunmuş, Anadolu'ya geçmek üzere bulunuyor. Fakat memuriyeti de, gideceği de henüz gizli tutuluyor. Şimdi hatıralara geçebiliriz…
******