Mustafa Bahir

Tütün taciri Hasan Ragıb Bey'in oğludur. 1865 yılında İstanbul'da doğdu.. Galatasaray Sultanisi'nde lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1884'te Mülkiye'nin Yüksek Kısmı'ndan mezuniyetini müteakip, Ağusto 1884'de 1000 kuruş maaşla, Ticaret ve Ziraat Nezareti Terceme-i Fünun Kalemi Mütercimliği'ne tayin edilerek devlet hizmetine girdi. Ekim 1884'de ek görev olarak Galatasaray Sultanisi Türkçe; Ekim 1886'da Mekteb-i Mülkiyye-i Şahane İdadi Kısmı Fransızca muallimliklerini de deruhte etti. Bu görevlerden 1887'de ayrılarak Hariciye Nezareti'ne geçti. Eylül 1889'da Yalta (Rusya) Şehbenderliği'ne (Konsolosluğuna); Nisan 1890'da Kefe (Rusya) Başşehbenderliğine (Başkonsolosluğu); Ağustos 1893'de Malta Başşehbenderliğine, Ocak 1895'te Atina-Pire Başşehbenderliğine; Ocak 1898'de Tebriz Şehbendeliğine getirildi. 1901'de Bükreş Başşehbenderliğine nakledildi. Bu görevde iken yakalandığı "zehirli sıtma' hastalığından kurtulamayarak 1902'de Bükreş'te vefat etti. 1945'de Ankara'da vefat eden Süeda Uysaler Hanım'la evlendi. Seyid Uysaler ve Bahir Uysaler adlarında iki erkek evlad babası idi. Mustafa Bahri Fransızca lisanına son derece vakıftı. İdadi Mektepleri için "Fransızca Gramer' ve "Fransızca Okuma Kitabı' adlı iki eser yayınladı.

Bibliyografya

Fransızca Gramer (), Fransızca Okuma Kitabı ()