Müslümanlık Nedir

Yazar : Mithat Gürata
Yayın Tarihi : 1973
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 120
Ölçü : 11,1 x 18,5 cm
Yayınevi : Tisa Matbaacılık

"Hiç şüphe yoktur ki insanlar birbirleriyle kardeştirler. Bu kardeşliği perçinleyen çeşitli bağlar vardır. Bu bağların en kuvvetlisi, en devamlısı, karşılıksızı din bağıdır. Dünyada, gelmiş geçmiş insanları etrafında toplamış çeşitli dinler vardır. Bu dinlerin bir kısmı hak, bir kısmı batı i dinlerdir. Dinlerin taşıdıkları manevi değerlere göre yapılan bir sıralamadır bu. "Ahlaki fazilet üzerine kurulmuş, kudret ve iradesi bütün kâinatta hâkim, ilmi her şeyi kuşatmış tek bir Allah ve O'nun peygamberine iman ve yalnız Allah'a ibadeti emreden dinler hak dini, bunlardan yoksun olan dinler batıl dinlerdir. İlahi vahye dayanan dinlerin sonuncusu İslam dinidir. Bu dini bize ulaştıran Hz. Muhammed (S.A.) son peygamber, vahiy yolu ile getirdiği Kur'an-ı Kerim son kitaptır. Müslümanlar buna inanırlar. Bu inançla, Müslümanlık konusunda bir küçük çalışma yaptık. Bu çalışmayı yaparken (Bilgiyi gizleyene her şey, hatta denizdeki balıklarla havadaki kuşlar bile lanet eder) ve (Bilgiyi elde ettikten sonra halka söylemeyen, belletmeyen kişi defineye sahip olur, fakat muhtaçları doyurmayan kişiye benzer) anlamına gelen iki hadisi şerifin varlığını öğrendik.
******