Murat Sarıca

Profesör Murat Sarıca 1926'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra bir süre avukatlık yaptı. 1956-1959 yılları arasında Paris Hukuk ve İktisadi İlimler Fakültesi'nde okudu. Aynı fakültede doktora yaptı. Yurda dönüşünde İstanbul Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak giren Murat Sarıca Devlet Doktrinleri ve Kamu Hukuku alanında çalıştı. Bu çalışmalarını bir yıl kadar Brüksel Üniversitesi'nde sürdürdü. 1967 yılında üniversiteden ayrılmak zorunda kalan Sarıca 1968 yılında dışarıdan girdiği doçentlik sınavını kazanarak doçent oldu. 1969 yılından sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Umumi Hukuku kürsüsünde öğretim üyeliği yaparken bir yıl boyunca Londra'da da görevini sürdürdü. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kurucu üyelerinden oldu. Bu fakültede "Siyasal Tarih' dersleri veren Sarıca 1982 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Murat Sarıca, genç yaşta 14 Eylül 1983'te öldü.

Bibliyografya

Faşizm (Rona Aybay ile -1962), Pierre-Joseph Proudhon 1809-1865 (1965), Fransa ve İngiltere|de Emredici Vekaletten Yeni Temsil Anlayışına Geçiş (1969), Anayasayı Niçin Savunmalıyız? (1969), 100 Soruda Siyasi Düşünce Tarihi (1973), Kıbrıs Sorunu (Erdoğan Teziç, Özer Eskiyurt ile -1975), Siyasal Tarih (1980), 100 Soruda Fransız İhtilali (1981), Birinci Dünya Savaşı|ndan Sonra Avrupa|da Barışı Kurma ve Sürdürme Çabaları (1982), Murat Sarıca Armağanı (1988)