Müneccimbaşı Tarihi İkinci Cilt

Yazar : Müneccimbaşı Ahmet Dede
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 307
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Tercüman 1001 Temel Eser

İstanbul Müslüman askerleri tarafından fethedildiği sırada, tekfurun ileri gelen adamlarından çoğu deniz yoluyla Silivri kalesine kaçmışlardı. Bunlar, kalenin anahtarlarını göndererek eman istediler. Karaca Bey kumandasında bir miktar asker gönderilip kale teslim alındı. Kumburgaz ve Bugados da fethedildi. Sultan Mehmed Han, İstanbul şehrinin subaşılığını Karışdıran Süleyman Bey'e tevcih buyurdular. Süleyman Bey, Sultanın yakın adamlarındandı, Derya tarafında olan kapıya da Cebe Ali kapısı adı verildi. Bursa subaşısı Cebe Ali Bey eman vererek şehre bu kapıdan girmişti. Şehrin fethi tamamlanınca Sultan Mehmed Han, Halil Paşa'nın, yakın adamları ve çocuklarıyla birlikte yakalanıp hapsedilmesini emir buyurdular. Halil Paşa hapsedildikten kırk gün sonra öldürüldü. Malları da müsadere edildi. Çocukları ve adamları serbest bırakıldı. Halil Paşa'nın katline sebep Sultan Murad'ın ikinci defa tahta geçmesi için gösterdiği faaliyet oldu. Sultan Mehmed, Halil Paşa'nın yaptıklarını unutmamıştı. Müslümanlar fethin ilk cumasını Ayasofya'da kıldılar. Hutbe Sultan Mehmed Han'ın adına okundu. Fetihten sonra surların ve burçların tamirine Karışdıran Süleyman Bey memur edildi. Etrafta bulunan ümeraya da haber gönderilip, vilayetlerinde bulunan sanat ve maharet sahibi kimseleri İstanbul'a göndermeleri emir buyruldu. Sultan'ın emriyle şehrin ortasına Eski Saray -Saray-ı Atik- inşa edildi. Şehriyar hazretleri burada birkaç sene oturduktan sonra deniz kıyısında, Zeytinlik denilen bir bahçe içine inşa edilen Yeni Saraya -Sara-yı Cedid- geçtiler. Allah Sultan Mehmed Han'a bu büyük fethi müyesser eyleyince etrafta olan Müslüman ve kâfir hükümdarlar Şehriyar hazretlerinden son derece korkmaya başlayıp elçiler ve hediyeler göndererek antlaşmalarını yenilediler.
******Müneccimbaşı Ahmet Dede

Oktay Aras Kitaplığındaki Müneccimbaşı Ahmet Dede Kitapları (1)