Mümtaz Zeytinoğlu

Sanayici Mümtaz Zeytinoğlu 1934 yılında doğdu. Ortaöğrenimini 1953'te Galatasaray Lisesi'nde, yükseköğrenimini 1957'de İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamladı. Yaşantısının sonraki döneminde çeşitli dallarda yatırım-üretim işleriyle uğraştı. 1970'li yıllarda Eskişehir Sanayi Odası'nın başkanlığını yaptı. Aydın ve örnek bir sanayiciydi. Genç yaşına karşın yararlı deneyimler, geçerli çağdaş görüşler kazanmıştı. Zeytinoğlu, gerek kendi iş alanında, gerek sanayinin öteki dallarında yerli kaynakların değerlendirilmesini, dışa bağımlılıktan kurtulunarak "ulusal sanayi'nin oluşturulmasını savundu. Bu yöndeki görüşleri ölümünden sonra Eskişehir Sanayii Odasının hazırladığı "100.Yıl' yıllığında ve Mümtaz Zeytinoğlu imzasıyla yayınlanan (Tahsin Yücel'in hazırladığı) "Ulusal Sanayi' adlı yapıtta toplandı. Mümtaz Zeytinoğlu 8 Şubat 1979'da bir trafik kazasında öldü.

Bibliyografya

Eskişehir Sanayi Odası'nın 10 Yılı ve Mümtaz Zeytinoğlu (ESO -1981), Ulusal Sanayi (1981)

Oktay Aras Kitaplığındaki Mümtaz Zeytinoğlu kitapları (2)