Mümin ve Müsrif Bir Padişahın Kızı Refia Sultan

Yazar : Ali Akyıldız
Yayın Tarihi : 1988
Sayfa Sayısı : 215
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı

Sultan Abdülmecid'in kızı Refia Sultan 1842'de Beşiktaş Sarayı'nda doğdu, 1880'de öldü. İyi bir eğitim gördü, müzik dersleri aldı. Zamanı gelince de evlendirildi. Doğrusu pek de mutlu bir hayat sürdüğü söylenemezdi. Bir yandan ağır bir hastalıkla mücadele edip üst üste ameliyat olurken; öte yandan kocasıyla da anlaşamıyordu. Ama o bir padişah kızıydı, bütün bunlara tevekkülle katlanırken büyük bir debdebe içinde yaşamayı da seviyor, arabasını bile Paris'ten getirtiyordu. Refia Sultan mektup yazmayı severdi, hem mektuplarını hem de en küçük sipariş pusulasını bile saklamıştı. Doç. Dr. Ali Akyıldız, işte bu belgelere dayanarak Refia Sultan'ın hazin hayat hikâyesini anlatırken dönemin zengin ve ilginç bir panoramasını da sunuyor. Bu kitapta bir padişah kızının (sultan) hayat hikâyesi anlatıldı. Böyle bir konuyu seçmemizin birçok sebebi vardı. Bunların başında, bir sultanın doğumu, yetişmesi, zevkleri, özlemleri, dünyayı algılayışı, eş seçimi, evlendirilmesi; bağlı olduğu kurallar ve teşrifat, kısaca doğumundan ölümüne kadar yaşamının safhalarının tespit edilmesi geliyordu. Bütün bu hususlar, bir örnek üzerinde, yani Refia Sultan'ın hayatı konu olarak alınıp irdelenmek istenmiştir. Öte yandan, sultanların yaşayışlarının genel olarak ele alındığı ve Osmanlı modernleşmesinin bu zümre üzerindeki etkilerinin incelendiği daha geniş bir monografi üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.
******Ali Akyıldız