Mükrimin Halil Yınanç

Ord. Prof. Mükrimin Halil Yınanç, 1900 yılında Elbistan'da doğdu. Vefa İdadisi'nde lise öğrenimini tamamladı. 1919'da İstanbul Darülfünun'u Edebiyat Fakültesini, 1921'de Mülkiye'yi bitirdi. Mezuniyetinden sonra bilimsel araştırmalar yapmak üzere Paris'e gönderildi. Yurda döndükten sonra Türk Tarih Encümeni Kütüphane memurluğunda, Kabataş ve Galatasaray Liseleri Tarih öğretmenliklerinde bulundu. 1928 yılında Edebiyat Fakültesi Orta Zamanlar Tarihi doçentliğine getirildi. 1934'de profesörlüğe, 1941'de ordinaryüs profesörlüğe terfi ettirildi. Türk Tarih Kurumu kurucu üyelerinden olan Yınanç, İslam Ansiklopedisi'nde de maddeler yazdı. Çalışmalarını özellikle İslam tarihi, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Beylikler üzerine yoğunlaştırdı. Ord. Prof. Mükrimin Halil, 22 Aralık 1961 tarihinde Üniversite'de ders verdi sırada geçirdiği bir kalp krizinden kurtulamayarak hayata veda etti.

Bibliyografya

Feridun Bey Münşeatı (1925), Maraş Emirleri (1925), Düsturname-i Enveri (1928), Anadolu'nun Fethi -Türkiye Tarihi Selçuklular Devri (1934), XII Asır Tarihçileri ve Müverrih Azimi (1937), Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Kadar Biz'de Tarihçilik (1940), Sohbetler (1962), Musul ve Elcezire'de Oğuz Türkleri, Sohbetler (1962), Milli Tarihimizin Adı (1969)