Mukbil Özyörük

Doçent Dr., yazar Mukbil Özyörük 15 Kasım 1920 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1940 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu (1944), ve akademik kariyeri seçerek aynı fakültede göreve başladı (1945). 1953 yılında İdare Hukuku Kürsüsünde doçent ve kürsü başkanı oldu. Talebelerinin deyimiyle Doç. Dr. Mukbil Özyörük, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin en renkli idare hukuku hocalarından biriydi. 27 mayıs 1960'da 147'ler içinde yer alarak üniversiteden ayrıldı. Daha sonra idare kürsüsüne geri döndü. 12 mart 1971'de solcu düşüncelerinden dolayı gizli örgüt kurma suçu nedeniyle Uğur Mumcu, Uğur Alacakaptan ile beraber yargılandı. Daha sonraları, eski düşüncelerini terk etti ve sağa meyletti. Tercüman gazetesinde yazılar yazdı ve TRT Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Bir dönem Ereğli Demir çelik Fabrikalarının baş hukuk müşavirliğini yürüttü.

Bibliyografya

Kamulaştırma Hukuku (1948), Devlet Memurlarının Hürriyetleri (1956), Hukuka Giriş (1959), İdare Hukuku Dersleri (1974), İdare Hukuku İdari Yargı (1977)