Mukadder Öztekin

Mukadder Öztekin 1919 yılında Niğde'de doğdu. 1940 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1944 yılında da Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdi. Aynı yıl Burgazada (İstanbul) bucak müdürlüğüne tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. 1945'te atandığı İstanbul maiyet memurluğunda stajını tamamladıktan, kısa bir süre de Taksim bucak müdürlüğünde bulunduktan sonra kaymakamlık kursunu bitirdi ve 1947'de kaymakamlığa terfi etti. 1947'de Zara, 1950'de Şebinkarahisar, 1951'de Şereflikoçhisar kaymakamlıklarına atandı. Askerlik görevinden sonra 1952'de Elmalı Kaymakamlığına, aynı yıl 3. ve 1956'da 2. sınıf Mülkiye Müfettişliklerine, 1958'de Çine Kaymakamlığına, aynı yıl İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne getirildi. 1960 ihtilalinden sonra vekâleten, 1961'de asaleten Adana Valiliğine atandı. Mukadder Öztekin 1966 Kısmi Senato seçimlerinde C.H.P. Adayı olarak Adana'dan Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine seçildi. 2. Nihat Erim ve Ferit Melen hükümetlerinde 1970'den 1973'e kadar Bayındırlık Bakanı, daha sonra kurulan Sadi Irmak hükümetinde ise İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.
Mukadder Öztekin, 30 Ocak 1995 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

Mukadder Öztekin İçişleri Bakanı - Genelgeler Dönem I - II (Derleyen: Hayat İlhan - 1975)

Oktay Aras Kitaplığındaki Mukadder Öztekin kitapları (1)