Muhsin Ertuğrul'un Sineması

Yazar : Prof. Dr. Alim Şerif Onaran
Yayın Tarihi : Aralık, 1981
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 378
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

Muhsin Ertuğrul, Türk sinemasının büyük isimlerinden biri ve ilkidir. Onunla sinemamız ilk önemli eserlerini vermiş; bu eserlerden önceki, yine çoğunluğunu tiyatro adamlarının yaptığı, ilkel filmlere rağmen; Ertuğrul, tiyatromsu bir anlatış yoluyla da olsa, sinema eseri sayılabilecek ilk filmleri ortaya koymuş; Türk sinema seyircisini yaratmış ve sinema çalışmalarını düzene sokabilmiş bir yönetmen olarak da sanat hayatımıza damgasını basmıştır. Bir tiyatro adamı olduğu halde, kimsenin el atmadığı bir dönemde bu boş alanda Muhsin Ertuğrul'un neler yapmış olduğu üzerine ilmi bir inceleme bugüne kadar yapılmış değildir. Bunun sebebi, A.B.D., Fransa ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkelerin üniversitelerinde yıllardır sinema öğretimi yapılıyorken; bizde bu öğretimin üniversitelerimizde ancak on, on beş yıldır yapılmasıdır. Fakat artık sinemanın da ilmi metotlarla incelenecek bir disiplin olduğundan kimsenin kuşkusu yoktur. Ancak araştırmalar ve incelemeler boyunca gördük ki, bu konuyu gereğince aydınlatacak kaynaklar, özellikle sinema eleştirisi sayılabilecek metinler çok azdır; hatıralar, mektuplar ise daha da azdır. Buna karşılık, filmlerinde Ertuğrul'la birlikte gerek teknik, gerekse sanat çalışmaları yapmış olanların birçoklarının hayatta oluşu ve bunların elinde oldukça değerli sayılabilecek diğer kaynakların bulunuşu, bize konuyu incelemekte destek oldu. Ne var ki maddi kaynakların sağlamlığı yanında belleğe dayanan derlemelerin çoğunun birbirini tutmaz oluşu, ilmi çalışmalar bakımından bir güçlük ortaya çıkardı. Esasen belleğe dayanan araştırmaların ilmi değeri de çok tartışılabilir bir konu olduğundan, bu güçlüğü yenmek düşüncesi bizi karşılaştırma metoduna götürdü. Metot olarak ele alınan bu yöntem gereği, özellikle maddi kaynakların değerlendirilmesine öncelik verilmiş ve belleğe dayanan bilgilerden ikinci derecede bir kaynak olarak yararlanılmıştır...
******Prof. Dr. Alim Şerif Onaran

Oktay Aras Kitaplığındaki Prof. Dr. Alim Şerif Onaran Kitapları (1)