Muhlis Sabahattin Ezgi

Muhlis Sabahattin Ezgi, 1889 yılında Adana'da doğdu. Çocukluğu Drama ve Selanik'te geçen Muhlis Sabahattin, eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Evdeki sazlı sözlü sohbetlerde kulağına dolan alaturka müziğin yanına, okul yıllarında piyano hocasının katkısıyla alafranga müzik kültürünü de ekledi. Böylece o yıllarda Batı müziğine ilgi duymaya başladı. İkinci Meşrutiyet'in ateşli yıllarında Muhlis Sabahattin politik bir gazeteci kimliğine sahipti. Bu ateşli gazeteci, hükümete karşı yazıları yüzünden kovuşturmaya uğrayınca Avrupa'ya kaçtı. Yalnızca ülke değil, meslek de değiştirdi ve müzik bilgisi ve piyanodaki ustalığı, yolunu Avrupa'ya kaçan diğer müzisyenlerle kesiştirdi. Kurdukları grupla çıktıkları Avrupa turnesinin ardından Amerika'ya gitti. Muhlis Sabahattin, bu gurbet yıllarının ardından mütareke döneminde vatanına döndü. "Muhlis'in Çocukları" adıyla kurduğu operet topluluğu, 1930'lu yıllarda büyük başarı kazandı. Bir süre sonra "Süreyya Opereti" adını alan bu topluluk, Kadıköy'deki meşhur Süreyya Paşa Tiyatrosu'nda temsillerini sürdürdü. Ayşe, Asaletmaap, Gülfatma, Monbey gibi birbiri ardına sıralanan operetlerin kadrosunda; Suzan Lütfullah, Lütfullah Sururi, Celal Sururi, Muammer Karaca, Toto Karaca, Avni Dilligil, Ömer Aydın ve orkestrada Muhittin Sadak gibi, Türk operet tarihinin en değerli isimleri bulunmaktaydı. Muhlis Sabahattin Ezgi, yirmiyi aşkın operet ve revü eserinin yanı sıra, klasik Türk müziği türünde de birçok şarkı besteledi. Müziğinde doğu ile batının bir arada yer alışı onu Türk operet tarihinde özel bir yere koydu. Muhlis Sabahattin 13 Şubat 1947 günü hayata gözlerini yumdu .

Bibliyografya

Operet Kralının Gizli Dünyası (Berrak Taranç -2005), Muhlis Sabahattin|in Ayşe Opereti (Gülriz Sururi, 2006)

Oktay Aras Kitaplığındaki Muhlis Sabahattin Ezgi kitapları (2)