Muhittin Sandıkçıoğlu

Muhittin Sandıkçıoğlu 1906 yılında İstanbul'da doğdu. 1917 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'nden 1929 yılında mezun oldu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Üniversiteden sonra Boğaziçi ve Kabataş liselerinde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yaptı. Bir müddet Afganistan'da Kabil Harp Okuluna öğretmen olarak gönderildi. Yurda döndükten sonra tekrar Galatasaray Lisesi, Nişantaşı Kız Lisesi ve Işık Lisesi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra Galatasaray Lisesi Baş Muavinliğine atandı. 1962'de Galatasaray Lisesi Müdürlüğüne getirildi ve bu göreve 1970 yılında emekliye ayrılıncaya kadar devam etti. 1968 yılında Galatasaray Lisesi'nin 100. yıl kutlamaları dolayısıyla Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle'ün Türkiye'ye gelip okulu ziyaret etmesi Muhittin Sandıkçıoğlu'nun müdürlüğü dönemine rastlar. Muhittin Sandıkçıoğlu 27 Mart 1980'de İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Galatasaray Lisesi - Mekteb-i Sultani - 1868-1968 (Ferruhzat Turaç ve Vefa Semenderoğlu ile, 1974)

Oktay Aras Kitaplığındaki Muhittin Sandıkçıoğlu kitapları (2)