Muhittin Sadak

Türkiye'nin ilk viyolonselisti sanatkar Muhittin Sadak, 1900 yılında İzmir'de doğdu. İlk eğitimini Kadıköy Halibye Mahmudiye ve İttihat mektebi ve St. Joseph Fransız Mektebinde yaptıktan sonra Mekteb-i Sultani'yi bitirdi. Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmeni Musa Süreyya beyden (daha sonra Darülelhan –İstanbul Konservatuarı– müdürü) ders aldı. Liseden sonra özel hocalardan ders alarak müzik tahsilini devam ettirdi. İstanbul Konservatuarı'nın kurucularından oldu (1922). Muhittin Sadak ilk konserini de aynı sene 1922'de verdi. 37 yıl Konservatuarda, Galatasaray Lisesi'nde, Feyzi Ati ve Boğaziçi Liselerinde hocalık yaptı. İstanbul Operasına geçti. 30 yıldan fazla Orkestra Şefliği yaptı. İstanbul'da ilk şehir korosunu kurdu. Bu koro İstanbul Operasının çekirdeği oldu. Leyla Gencer bu toplulukta yetişti. Muhittin Sadak 16 Eylül 1982'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Musiki Nazariyatı (1927), Eski Dostlar (Hıfzı Topuz -2000)

Oktay Aras Kitaplığındaki Muhittin Sadak kitapları (1)