Muhittin Birgen

Muhittin Birgen 1885 yılında İstanbul'da doğdu. İlk orta ve yüksek tahsilini İstanbul'da yaptı. 1906 tarihinde Hicaz demiryolu idaresine memur oldu. 1908 senesinde istifa ederek gazeteciliğe ve muallimliğe geçti. Tanin gazetesi yazı işleri müdürlüğünü ve 1919 senesine kadar da başmuharrirliğini yaptı. Milli Mücadele devrinde Ankara'ya geçerek Matbuat Umum Müdürlüğü yaptı. 1921 yılında siyaset hayatından çekilerek Tiflis'e gitti. Oradan Azerbaycan Cumhuriyeti maarifinin ıslahı için Bakü'ye davet olunarak oradaki pedagoji enstitüsü ve üniversite hocalıklarıyla beraber maarif müşavirliği yaptı. 1924'te yurda dönüşünde Galatasaray Lisesi'nde 2 yıl tarih hocalığı yaptı. Daha sonra İzmir'e giderek İncir Müstahsilleri Kooperatif Müdürlüğünü üstlendi. İzmir'de hastalanarak İstanbul'a döndü ve Son Posta gazetesinin başmuharrirlik görevine getirildi. Muhittin Birgen siyaset hayatında Osmanlı Meclisinde 3. dönem Çorum, TBMM. ise VI. dönem Mardin milletvekili olarak görev yaptı. Muhittin Birgen 1 Ekim 1951 tarihinde İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Tarihimiz ve Cumhuriyet (Haz. Zeki Arıkan -1997), İttihat ve Terakki'de On Sene İttihat ve Terakki Neydi? (Haz. Zeki Arıkan -2006), İttihat ve Terakki'de On Sene İttihat ve Terakki'nin Sonu (Haz. Zeki Arıkan -2006)