Mufassal Osmanlı Tarihi Cilt 1

Yazar : Mustafa Cezar, Mithat Sertoğlu, Server İskit, Zarif Orgun
Yayın Tarihi : 1957
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 608
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Şehir Matbaası
Bahsi Geçen : Zarif M. E. Orgun

Amatörlerle öğretmen ve öğrencilerin faydalanacağı mufassal bir Osmanlı Tarihi yazdırmaklığımız için İskit Yayınevi'nin kurulduğu zaman başlayan istekler, "Resimli Tarih Mecmuası"nı çıkarmaya başladığımız zamanlardan beri de ısrar halinde devam ediyordu. Bize gösterilen itimadı, ısrarlı arzulara vücut vererek cevaplandırmak istedik; fakat can-ı gönlümüzün bu arzusunu realize etmek çok güçtü... Senelerce düşündük ve nihayet bir karara varmak için bu mevzuda bilgi ve eserleriyle birer kıymet olan tarihçileri topladık, adeta salahiyetli bir kongre halinde günlerce görüştük. Bize, öğretmen, öğrenci ve amatör dahil, orta kültürlü vatandaşı bile ilgilendirecek bir Osmanlı Tarihinin lazım olduğu kanaatinde birleştik. Tipi hakkında da kararımız şu idi ki, bu tarih, okuyuculardan bazılarına muhtıra, bir kısmına da öğretici kitap olmalıdır. Bu prensip ittifakla kabul edilince, bu pratik, kolay okunur ve sempatik eserin sistematik bir şemasını çizmek için aylarca uğraştık. Petek hazırlanınca sıra bunu doldurmaya gelmişti. Bibliyografyasını mufassal olarak vereceğimiz bütün eserleri ortaya döktük. Kaynaklardan çoğunun metinleri şüpheliydi. Hele Osmanlıların ilk devirlerine ait malumat birkaç asır sonra yazılmıştı ve bunlar arasında Feridun Bey -Münşaat- gibi şüpheli metinler verenler de mevcuttu. Bu güçlükler karşısında, heyeti, yüzde yüz doğru bir Osmanlı Tarihi yazılıp yazılmayacağı tereddüdü sardı. Fakat hiç yazmamaktansa, bu kabil yanlış veya uydurulmuş vakaları işaret ederek bir tarih vermenin daha faydalı olacağı düşüncesi galip geldi. Artık, vazife taksimi lazım gelmişti; heyetin nazım tetkik ve yardımı ile beraber çalışacak arkadaşlar güç vazifeleri yüklendiler ve iki seneden beri işe koyuldular. Bu eser, yalnız, bilgileri seferber ederek hummalı çalışma yorgunluğu ile değil, maddi büyük fedakârlıklarla da meydana geliyor…
******Mustafa Cezar, Mithat Sertoğlu, Server İskit