Muammer Kaymakçalan

Muammer Kaymakçalan 1914 yılında doğdu. 1935 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Atatürk'ün talimatıyla yurtdışına talebe göndermek için MTA tarafından açılan bir imtihanı 1000 kişi içinden üç adedi Galatasaray Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan beş kişi kazandı ve bunlar Almanya'nın Freiberg şehrine maden mühendisliği tahsili için gönderildiler. Buradaki eğitimleri ve İkinci Dünya Harbi öncesi ve başındaki yaşamları "Nazilerle Beş Yıl' adlı kitabın konusunu teşkil ediyor. Muammer Kaymakçalan 1941 yılında maden yüksek mühendisi olarak yurda döndü. O da diğer Almanya'da eğitim gören maden mühendisi Galatasaraylı arkadaşları gibi Etibank Zonguldak Ereğli Kömür İşletmeleri'nde işe başladı. 1941-1965 yılları arasında ocak mühendisliğinden genel müdürlüğe kadar çeşitli kademelerde görev yaptı. Birleşmiş Milletler Ekonomi Komisyonu Kömür Komitesi'nde delege olarak Türkiye'yi temsil etti. Emekli olduktan sonra mesleğini çeşitli Türk ve yabancı şirketlerde müşavir mühendis ve yönetici olarak sürdürdü. Muammer Kaymakçalan 15 Ekim 1987 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

Kimya Sektör Araştırması Yayın No: 16 (Fuat İ. Karayazıcı, Sema Sezen ile -1980), Nazilerle Beş Yıl (Önay Yılmaz -2005)

Oktay Aras Kitaplığındaki Muammer Kaymakçalan kitapları (1)