Muallim Naci

Yazar : İsa Kocakaplan
İsbn : 9758950959
Yayın Tarihi : hAZİRAN, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 92
Ölçü : 11 x 15 cm
Yayınevi : Kapı Yayınları
Bahsi Geçen : Muallim Naci

Büyük, köklü ve medeni uluslar kendi milli kimlikleri üzerinde büyür, gelişir ve devamlılık sağlarlar. Böyle ulusların geçmişlerinde öyle isimler vardır ki, öz kültürün eseri olmak üzere sonraki nesillere hiç zedelenmeyecek bir kimlik bağışlarlar. Bunlar, uzun yıllar, hatta yüzyıllar boyunca zevk ve istifade ile okunacak kitapların yazarlarıdır ve milletin toplum vicdanını şekillendirirler. Türk medeniyetinin bu sınıfa girecek eserleri veya kültürünün temel taşları olan bazı eski kitaplar, yazık ki, şimdi taş duvarların soğuk ve rutubetli ortamında, yan yana dizilmiş olarak, bir okuyucunun merhabasını beklemektedirler. Bizi biz yapan, her şeyiyle biz olan ve bizim olan bu eserler, maalesef kütüphanelerin dünyasından dışarı taşamamakta, onca olumsuzluğu rağmen, geçmişten geleceğe uzanabilmek için direnip durmaktadırlar. Dünyanın küçülüp, kültürlerin büyümeye başladığı şu modern çağda, her ulus kendi kültür temellerinden ne kadar yararlanırsa, kendi arka planına ait birikimi ne kadar sahiplenirse o kadar büyüyebilecek, belki dünyanın siyasal, politik, ekonomik ve kültürel paylaşımında o derece sözünü geçirebilecektir. Dünya, milli kültürlerin her zamankinden daha önemli olacağı bir çağa çevrilmektedir. Bunun içindir ki uzun zamandır Türk nesilleri arasında meydana gelmiş bulunan kültür kopmasının giderilmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Böylece henüz kendisini tanımadan yabancı kültürlere kapılanmalardan kurtulmak da, öz kültürümüze bütün insanlığın ve medeniyet dünyasının dikkatlerini çekmek de mümkündür. Bunun için bize ait eserlerin artık kütüphane raflarından indirilmesi gerekmektedir. Kültür savaşlarının yapıldığı günümüzde aydın kimliğine sahip olacak insanlar, mutlaka kendilerini tanımak ve kültürümüzün geçirdiği evrelere ait eserlerden yaralanmak zorundadırlar. Kapı Yayınları olarak bizler, Yenileşme Devri Türk Edebiyatı, Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı veya Arayışlar Devri Türk Edebiyatı isimleri ile adlandırılan dönemin, önde gelen ve yeni bir şiir ve edebiyat dünyasının oluşmasını sağlayan isimlerden on adedine ait şiir/erin yer aldığı bazı cep kitapları hazırlamayı, bir kültür hizmeti olarak gördük. Yenileşme devri şairlerinin karakteristik şiirlerini sizlere sunmayı planladık...
******